ANP

Bruins: risico's voor levering medicijnen bij no-deal-brexit

time icon

Minister Bruins waarschuwt de gezondheidszorg in Nederland voor de mogelijke gevolgen van een no-deal-brexit. Als er 29 maart geen akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigde Koninkrijk is over de brexit, bestaat volgens Bruins bijvoorbeeld een reëel risico dat geneesmiddelen en hulpmiddelen bij de grens komen vast komen te staan.

Dat kan gebeuren als instellingen producten uit het Verenigd Koninkrijk willen invoeren die niet op de juiste manier volgens de EU-regels zijn geregistreerd.

Zelf verantwoordelijk

Volgens de minister moeten zorginstellingen, zorgverleners, verzekeraars en bedrijven zelf actie ondernemen en zijn ze zelf verantwoordelijk voor ongewenste gevolgen. Ze moeten bijvoorbeeld nadenken over alle spullen die ze uit het Verenigd Koninkrijk invoeren, ze moeten onderhoudscontracten met Britse bedrijven nalopen en ze moeten nagaan of er patiëntgegevens op servers van Britse IT-aanbieders staan.

Maar ook het ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zullen leveringsproblemen van medicijnen waar mogelijk vooraf aanpakken.

Bruins heeft de capaciteit van IGJ en CBG tijdelijk uitgebreid. Die geven extra voorlichting aan betrokkenen over een mogelijke no-deal.

Van douaniers tot dierenartsen

Ook andere ministeries zijn druk bezig zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de brexit en in het bijzonder een no-deal.

Zo neemt het ministerie van Financiën extra douaniers aan voor grenscontroles. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn er bij een no-deal straks 928 nieuwe douanebeambtes nodig.

Het ministerie van Landbouw is nog altijd op zoek naar dierenartsen. Er zijn er straks honderd nodig, om levende dieren en dierlijke producten te controleren die geïmporteerd of juist geëxporteerd worden.

Verder worden ook Nederlandse ondernemers klaargestoomd voor de brexit. Zij kunnen bijvoorbeeld de Brexit Impact Scan invullen om te zien welke gevolgen een 'no-deal' voor hen kan hebben.

Gisteren werd bekend dat de Europese Commissie veertien noodmaatregelen paraat heeft voor het geval er geen overeenstemming komt over de brexit.

STER Reclame