NOS Nieuws

Kabinet schrapt bezuiniging op arbeidsongeschikten

Een voorgenomen bezuiniging op arbeidsongeschikten van zo'n 300 miljoen euro is van tafel. Minister Koolmees heeft daarover afspraken gemaakt met de vakbonden.

Die hadden van het begin af aan tegen de bezuiniging geprotesteerd, net als de oppositie in de Tweede Kamer. Zowel de bonden als de oppositie reageren dan ook opgetogen op de tegemoetkoming.

In het regeerakkoord stond onder meer dat strenger zou worden bekeken of iemand in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een van de nu gemaakte afspraken is dat die aanscherping vervalt.

Instroom lager

Koolmees denkt dat door het akkoord dat hij heeft gesloten met werkgevers en verzekeraars over loondoorbetaling bij ziekte en reïntegratie van zieke werknemers minder mensen een beroep zullen doen op arbeidsongeschiktheidsregelingen, zoals de WIA. Als de instroom lager wordt, is er financiële ruimte om dingen aan te passen, is de redenering van het kabinet.

FNV-vicevoorzitter Jong verwacht dat door alle toezeggingen van Koolmees (dus ook die over loondoorbetaling bij ziekte) meer werknemers een vast contract kunnen krijgen. "Er is geen enkel beletsel meer", zegt ze.

Koolmees: bezuiniging arbeidsongeschikten van tafel

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl