Katholieke kerk in Chicago AFP

De Rooms-Katholieke Kerk in Illinois heeft zo'n 500 beschuldigingen van misbruik niet openbaar gemaakt. Veel van die zaken zijn daardoor niet goed onderzocht, meent de openbaar aanklager van de Amerikaanse staat.

De aanklager begon in augustus een onderzoek naar de werkwijze binnen de kerk naar aanleiding van berichten over een grote doofpot in de staat . Dat bleek ook in Illinois te zijn gebeurd: slechts 185 zaken werden gemeld bij de autoriteiten.

"Doordat zaken niet werden onderzocht kon de katholieke kerk ook niet weten of het gedrag van beschuldigde priesters werd genegeerd of zelfs verdoezeld door leidinggevenden", meent aanklager Lisa Madigan. "De kerk had de morele verplichting slachtoffers, gelovigen en het publiek een volledig overzicht te geven, maar faalde daarin."

Spijt

De aartsbisschop van Chicago zegt in een reactie dat de kerk sinds 2002 alle beschuldigingen van kindermisbruik deelt met de autoriteiten. Eerder gebeurde dat niet met zaken waarbij de beschuldigde was overleden of ontslag had genomen, of als er niet genoeg bewijs was gevonden voor de aantijgingen.

"Ik wil opnieuw onze diepe spijt betuigen dat we niet hebben opgetreden tegen seksueel misbruik door priesters", zei de hoogste katholieke vertegenwoordiger in de staat. Hij noemde het een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de kerk.

Meer toezicht

Na de onthullingen in Pennsylvania hebben 36 van de 197 bisdommen in de VS overzichten gepubliceerd van beschuldigingen. Volgens Madigan bewijst de situatie in Illinois dat daarbij bemoeienis van buitenaf nodig is.

"De katholieke kerk kan niet zelf het toezicht uitoefenen", waarschuwt ze. "Beschuldigingen van kindermisbruik, zelfs al zijn ze jaren oud, kunnen niet worden afgedaan als een interne privézaak."

STER reclame