Een echo van de buik van een zwangere vrouw, in het midden is de foetus te zien ANP

De Tweede Kamer wil dat het kabinet twee onderzoeken instelt naar de vrijwillige screening van zwangere vrouwen en hun ongeboren kind, in een vroeg stadium van de zwangerschap.

Het gaat ten eerste om een onderzoek naar de invoering van de 13-weken echo. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid wil eerst de voor- en nadelen van de 13-weken echo onderzoeken, maar regeringspartijen VVD en D66 vinden dat geen goed idee.

Gezondheidsraad

De partijen wijzen erop dat de Gezondheidsraad al onderbouwd heeft geadviseerd dit onderzoek structureel aan zwangeren aan te bieden. De Gezondheidsraad vindt het belangrijk dat er meer informatie beschikbaar komt over de aanwezigheid van geboorteafwijkingen in Nederland en de gevolgen daarvan voor het kind en de ouders.

Een meerderheid van de Kamer steunt de opdracht aan staatssecretaris Blokhuis om te zorgen dat de 13-weken echo per 1 januari 2020 wordt ingevoerd.

Ten tweede komt er een onderzoek naar de NIP-test en waarom sommige zwangeren daar niet voor kiezen. Volgens PVV-Kamerlid Agema kan daarbij een rol spelen dat mensen een eigen bijdrage moeten betalen van 175 euro. De overheid betaalt overigens de rest, 285 euro.

Agema vindt de test belangrijk omdat in een vroeg stadium wordt gescreend hoe groot de kans is dat een kind het syndroom van Down, Edwards of Patau heeft. Zij vindt dat inkomen geen rol mag spelen bij de keuze van aanstaande ouders voor de test.

Voor het voorstel om de test voor iedereen gratis te maken kreeg zij geen steun, maar wel voor het plan om te onderzoeken waarom aanstaande ouders de test niet doen.

STER reclame