Een meisje in een azc in Amsterdam ANP
NOS Nieuws Binnenland

'Opvang gehandicapte kinderen in azc's ver onder de maat'

De manier waarop gehandicapte kinderen worden opgevangen in Nederlandse asielzoekerscentra is in strijd met VN-verdragen. Defence for Children stelt dat na een analyse van 57 klachten over de opvang van kinderen met een beperking.

Volgens de mensenrechtenorganisatie maken deze kinderen weinig kans op een verblijfsvergunning en zijn de leefomstandigheden in azc's onder de maat. Daardoor zou de situatie van de kinderen verslechteren. Defence for Children concludeert dat internationale verdragen voor de rechten van kinderen en gehandicapten worden geschonden.

Zo zouden het lawaai, kleine woonruimtes en gebrekkige hygiëne in azc's tot extra gezondheidsklachten leiden bij gehandicapte kinderen. Ouders zouden om toestemming moeten vragen als ze voor hun kinderen extra hulpmiddelen willen.

'Afhankelijk van staatssecretaris'

Bij Defence for Children kwamen hier vorig jaar veel meer klachten over binnen dan in de jaren ervoor. De organisatie onderzocht deze zaken en nam interviews af. "Uit onze analyse blijkt dat kinderen met zeer ernstige handicaps afhankelijk zijn van de staatssecretaris om in schrijnende zaken een vergunning te verlenen", zegt onderzoeker Martine Goeman.

De organisatie stelde in april al dat in Nederland tientallen kinderen met een handicap of ziekte in azc's het extra moeilijk hebben vanwege de woonomstandigheden. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid zei destijds dat hij het beeld dat werd geschetst niet herkende.

Het ministerie blijft bij die reactie en zegt dat de situatie van deze groep al maanden een aandachtspunt is. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zegt dat de faciliteiten in azc's zoveel mogelijk worden aangepast voor kinderen met een beperking. "Zij verblijven op tijdelijke gezinslocaties, dus dat vergt maatwerk", zegt een woordvoerder.

Situatie in azc's onder de maat

Volgens Defence for Children doet het COA nog niet genoeg voor gehandicapte kinderen. De instantie zou adviezen van artsen niet opvolgen, te weinig hulpmiddelen bieden en geen aparte ruimtes bieden als gezinnen daarom vragen.

"De overheid dient ervoor te zorgen dat verstandelijk of lichamelijk gehandicapte kinderen een volwaardig en behoorlijk leven hebben. De situatie die wij aantroffen in de opvang, voldoet hier niet aan."

De werkgroep Kind in azc, waarin vluchtelingenorganisaties samenwerken, zei begin deze maand dat de staatssecretaris te weinig doet om de leefomstandigheden voor kinderen in azc's te verbeteren.

STER reclame