Ivoren slagtanden van olifanten Getty

In Nederland komt een nationaal verkoopverbod op ruw ivoor, zoals slagtanden. Bij ruw ivoor is het moeilijk te zien of het oud of nieuw is, wat tot nu toe bepaalde of het verkocht mag worden.

Oud ivoor mag nu in Nederland nog verkocht worden. Het gaat om ivoor dat Europa binnen is gekomen voor de olifanten en neushoorns in 1990 extra bescherming kregen tegen uitsterven. Ivoor van tussen 1947 en 1990 mag alleen met een EU-certificaat verkocht worden. Voor de handel in ouder ivoor, van voor 1947, gelden geen restricties.

"Dat kan illegale praktijken in de hand werken", schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. Nieuw ivoor wordt ook soms met theebladen 'oud' gemaakt en via bijvoorbeeld Marktplaats verkocht.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt eigenlijk dat de strijd tegen de handel in ivoor het best met andere Europese landen gedaan moet worden, maar dat vergt tijd. Daarom gaat ze per 1 maart 2019 de verkoop in Nederland verbieden. Ook komen er inleverpunten voor ivoor en andere in het wild levende dieren, zoals reptielenleer.

Onderschept

Bij een recente actie tegen illegale handel in beschermde planten- en dierensoorten, "Operatie Toekan", is op een beurs 7 kilo ivoor ingenomen. De actie liep van 1 september tot medio november en verschillende organisaties zoals de politie, het Openbaar Ministerie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de NVWA hebben verder veel illegale dieren en planten onderschept, zoals 75.000 cactussen, zes levende driestreepboa's, twee dode toekans, een penseelaap, een kapucijnaap en koraal.

Ruim 180 landen hebben afspraken gemaakt over het internationaal verhandelen van ongeveer 30.000 beschermde planten en 5000 dieren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het CITES-verdrag, waaronder ook Operatie Toekan viel.

STER reclame