Jongeren voeren actie bij de klimaattop EPA

Op de klimaattop in het Poolse Katowice is op nog zoveel punten onenigheid, dat het de vraag is of dit daadwerkelijk de laatste dag is, zoals de bedoeling is. Mogelijk lopen de gesprekken door tot in het weekend.

Er ligt een concept-slottekst van ongeveer 150 pagina's. Maar daarin staan nog allerlei passages waarover de deelnemende landen het niet eens zijn. Het Poolse voorzitterschap van de conferentie organiseert nu gesprekken met individuele landen, om in kaart te brengen wat de belangrijkste struikelblokken zijn.

Bijna 200 landen praten sinds 2 december in Katowice over een verdere uitwerking van het Parijse Klimaatakkoord dat in 2015 werd gesloten. De finale onderhandelingstekst werd afgelopen nacht door Polen aan de deelnemers verstrekt.

Woord voor woord

"We hebben nu een tekst, waarin nog heel veel woorden tussen haakjes staan en daar wordt nu over gesproken", zegt de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukeboom. "Dat betekent dat we regel voor regel en woord voor woord die tekst nog een keer door moeten om te zien of hij uiteindelijk voor iedereen acceptabel kan worden."

De Duitse minister van Milieu reageerde positief op de tekst. "Er zijn nog steeds mensen ongelukkig mee, maar in de basis ziet het er goed uit", zei minister Schulze. Dit is inderdaad een basis, zei ook de directeur van Greenpeace International, Jennifer Morgan, maar volgens haar staat de tekst nog ver af van wat het uiteindelijk moet worden.

In de tussentijd uiten actiegroepen op de conferentie hun zorgen en speculeren ze op persbijeenkomsten over de uitkomst. Ook jongeren laten van zich horen. Een groep Poolse schoolkinderen bezocht de conferentie vanochtend. Daarmee gaven ze gevolg aan een initiatief van de 15-jarige Zweedse Greta Thunberg, die kinderen over de hele wereld opriep mee te doen aan een wereldwijde actiedag op vrijdag.

Greta Thunberg AFP

Greta Thunberg werd dit jaar internationaal bekend door haar schoolstaking in Zweden. Ze riep politici op meer te doen om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Samen met haar vader was ze ook in Katowice.

Ze ontmoette de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, en sprak op de conferentie. "Al 25 jaar lang zijn talloze mensen naar de klimaatconferenties van de VN gekomen om onze wereldleiders te smeken de uitstoot te stoppen, en dat heeft duidelijk niet gewerkt, want de uitstoot blijft stijgen", zei ze.

"We moeten begrijpen wat de oudere generatie ons heeft aangedaan, welke rommel ze hebben gecreëerd die we moeten opruimen en waarmee we moeten leven. We moeten onze stem laten horen."

STER reclame