EPA
NOS Nieuws

Hongaarse regering gaat zelf rechters benoemen

Het Hongaarse parlement heeft een wet aangenomen waarmee de minister van Justitie nieuwe rechters mag aanstellen. Het gaat om rechters bij een nieuwe rechtbank, die gaat over zaken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Hongaarse regering, zoals belastingen en verkiezingen. Voorheen vielen die zaken binnen het bestaande rechtssysteem.

De regering zegt dat het de bedoeling is dat er onafhankelijke rechters worden aangesteld en dat de zaken zo sneller afgehandeld kunnen worden. Critici denken juist dat de wet ertoe leidt dat de Hongaarse rechtsstaat verder wordt ondermijnd, omdat de politiek zo meer invloed kan uitoefenen op het rechtssysteem.

De nieuwe rechtbank, inclusief een nieuw hooggerechtshof, moet in 2020 operationeel worden. Hongarije heeft de Commissie van Venetië om een mening gevraagd over de rechtbank. Die commissie is onderdeel van de Raad van Europa en geeft advies over constitutioneel recht. Naar verwachting zal de commissie zich komend jaar uitspreken over de hervorming van het rechtssysteem.

Strafmaatregelen

In september stemde een meerderheid in het Europees Parlement voor strafmaatregelen tegen Hongarije. Volgens de voorstanders van die maatregelen is de democratie en rechtsstaat in Hongarije dusdanig uitgehold dat er geen andere mogelijkheid is dan het starten van een zogeheten artikel 7-procedure. Uiteindelijk kan die ertoe leiden dat Hongarije zijn stemrecht in de Europese Unie kwijtraakt.

Een andere controversiële wetswijziging waar vandaag over wordt gestemd, is een ingrijpende arbeidshervorming. Critici noemen die wet een "slavenwet", omdat werkgevers vanaf volgend jaar 400 overuren per jaar mogen vragen. Als de wijziging wordt aangenomen, worden na de Kerst grote stakingsacties verwacht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl