Protest tegen renteverhoging. Tweede van links SP'er Futselaar
NOS Nieuws

Weinig enthousiaste Kamer achter hogere studierente

De Tweede Kamer stemt in met de verhoging van de rente op studieleningen. Zoals het er nu naar uitziet, is de hele oppositie tegen het wetsvoorstel van minister Van Engelshoven, maar de regeringspartijen zijn voor en die hebben de meerderheid.

Volgens het voorstel wordt het rentepercentage vanaf 2020 gebaseerd op de 10-jaarsrente in plaats van de huidige 5-. Omdat de rente hoger is naarmate die langer vaststaat, betekent dat in de praktijk een verhoging. Van Engelshoven heeft de Kamer voorgerekend dat door de wet bij een gemiddelde schuld de rente per maand kan stijgen van 70 naar 82 euro, maximaal 35 jaar lang. Voor mensen die nu al studeren, verandert er niks.

Alleen financiële argumenten

SP, PVV, GroenLinks, PvdA en Denk waren in de Kamer zeer kritisch over het voorstel van de minister. Ze vinden de motivering mager en denken dat het hoger onderwijs er minder toegankelijk door wordt. SP-Kamerlid Futselaar zei dat het kabinet eigenlijk alleen financiële argumenten gebruikt. De oppositie zet ook vraagtekens bij de berekeningen van Van Engelshoven over wat de maatregel moet opleveren.

"De cijfers zijn boterzacht", zei Futselaar, die voor de eerste ronde van de behandeling van het voorstel in de Kamer de uitzonderlijk lange spreektijd van 40 minuten had aangevraagd.

De oppositiepartijen vroegen zich af welke partij eigenlijk met dit voorstel is gekomen nu diverse leden van de coalitie hebben gezegd dat ze eigenlijk niet erg enthousiast zijn over de verhoging. Ze wezen er ook op dat de jongerenorganisaties van de regeringspartijen tegen het plan zijn.

Tweede Kamer steunt hogere rente op studielening

Niet onze favoriete maatregel

Regeringspartij VVD vindt het reëel dat de staat "niet langer verliest op de studieleningen". Volgens Kamerlid Tielen helpt dit voorstel eraan mee dat er genoeg geld is voor goed onderwijs voor latere generaties studenten.

Kamerlid Van Meenen van coalitiepartner D66 noemde het voorstel "niet onze favoriete maatregel, maar wel verdedigbaar". Volgens hem komen de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs door deze wet niet in het geding.

CDA-woordvoerder Van der Molen zei dat zijn partij tegen het leenstelsel was en is. Maar ook hij vindt de renteverhoging "verdedigbaar". Hij zei dat een hogere rente eraan kan bijdragen dat jongeren niet te makkelijk grote leningen aangaan. Het CDA-Kamerlid sprak ook namens de ChristenUnie.

Van der Molen hoonde dat GroenLinks nu kritisch is over de verhoging, terwijl die partij wel aan de invoering van het leenstelsel in 2015 heeft meegewerkt. Op haar beurt kritiseerde GroenLinks-Kamerlid Westerveld het CDA: het congres van die partij is tegen de renteverhoging, maar het CDA in de Kamer steunt nu toch het voorstel van het kabinet.

Inkomensafhankelijk

Van Engelshoven benadrukte dat mensen minder hoeven terug te betalen naarmate ze minder inkomen hebben. En sommige groepen hoeven helemaal niets terug te betalen.

Ook de minister verwacht dat haar voorstel "nauwelijks of geen" effect heeft op de toegankelijkheid van het onderwijs, terwijl het volgens haar wel goed is voor "solide overheidsfinanciën".

De Tweede Kamer stemt volgende week over het wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer het heeft aangenomen, moet ook de Eerste Kamer er nog mee akkoord gaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl