ANP
NOS NieuwsAangepast

Kamer akkoord met 'Marrakeshpact', maar veel partijen houden vragen

De Tweede Kamer gaat akkoord met het 'Marrakeshpact', bleek tijdens een debat. Toch blijven Forum voor Democratie, PVV, 50Plus en SGP erbij dat Nederland de verklaring volgende week niet moet steunen. Ook de Partij voor de Dieren toonde zich nog niet overtuigd van de noodzaak van het VN-migratiepact.

Forum voor Democratie-leider Baudet, die om het debat had gevraagd, waarschuwde dat het pact een aanzuigende werking zou hebben op immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten naar Nederland. Hij zegde daarom al aan het begin van het debat het vertrouwen op in het kabinet door een motie van wantrouwen. Die werd met 117 tegen 18 stemmen verworpen. FvD kreeg alleen steun van de PVV.

Aan het einde van het debat diende hij ook een motie van afkeuring in tegen staatssecretaris Harbers. Daar zal de Tweede Kamer later deze week over stemmen, maar ook die motie zal het niet gaan halen.

Basisprincipes

Harbers verdedigde het Marrakeshpact omdat hij het juist ziet als een diplomatiek instrument om ongeregelde immigratie tegen te gaan. Hij zei in het debat dat het basisprincipes bevat met behulp waarvan we makkelijker afspraken kunnen maken met andere landen.

Volgens hem wordt migratie met het pact niet aangemoedigd, maar juist beheerst. "Het pact is geen mensenrecht, het is ook niet juridisch afdwingbaar. Het gaat om samenwerking tussen landen."

Baudet zei een blokkade op de Middellandse Zee in te willen stellen om migranten in boten tegen te houden. Volgens PVV-Kamerlid Fritsma speelt de regering "Russische roulette'' met de veiligheid van Nederland. SGP-Kamerlid Bisschop zei dat in de tekst niet duidelijk genoeg onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende soorten migranten.

Volgens Harbers kan het pact juist bijdragen tot meer opvang in de regio "waarmee ook vooral het Nederlandse belang wordt gediend. Nederland ziet een meerwaarde in dit pact, net als 180 andere landen."

Weerstand

Baudet waarschuwde dat het pact de immigratie zal aanmoedigen en dat migranten er met behulp van advocaten rechten aan zullen ontlenen.

Staatssecretaris Harbers zei dat dat niet snel zal gebeuren omdat er in het pact geen nieuwe rechten of verplichtingen staan voor een verblijf in Nederland. 50Plus-leider Krol vroeg daarop om een absolute garantie, waarop Harbers herhaalde dat een beroep op dit verdrag migranten niets zal opleveren.

Niet vertaald

De partijen die kritisch zijn op het zogenoemde pact van Marrakesh hebben aangegeven dat zij het slecht vinden dat het kabinet de tekst van het pact niet in het Nederlands heeft vertaald.

In een discussie tussen Forum voor Democratie-leider Baudet en andere Kamerleden citeerde hij fragmenten uit het pact in het Engels. Baudet: "Er staat in de tekst 'to implement'. Dat betekent toch gewoon in de Nederlandse wetgeving doorvoeren?"

Baudet haalde meer Engelse termen uit het pact aan, zoals 'enhanced and expand migration'. Dat betekent volgens hem dat de landen van het Marrakesh- pact de migratie willen versterken en uitbreiden. "Kern is het bevorderen van migratie", zei Baudet. "Je wakkert juist aan dat mensen op die volle bootjes stappen."

Zo veel mogelijk Nederlands

Kamervoorzitter Arib wees hem op de regel dat Kamerleden in debatten zo veel mogelijk Nederlands moeten spreken. SP-Kamerlid Jasper van Dijk wees op het feit dat dat helemaal niet kan als Kamerleden het pact willen citeren. "Want het bestaat alleen in het Engels."

Van Dijk heeft kritiek op het feit dat de stukken nooit zijn vertaald. Ook Arib liet blijken dat zij het eigenlijk ongewenst vindt. Het is gebruik dat juridische teksten zoals EU-wetgeving of richtlijnen, voor de Kamer in het Nederlands worden vertaald.

De tekst van het VN-migratiepact zou eerst door het kabinet worden vertaald, ook al zou dat lang gaan duren. Uiteindelijk is het dus niet vertaald. Een meerderheid in de Tweede Kamer van in ieder geval de regeringspartijen neemt daar genoegen mee.

Volgende week stemt het kabinet in Marrakesh in met het pact. Wel zal een vertegenwoordiger van de regering een steunverklaring voorlezen die ongewenste juridische gevolgen in de toekomst moet voorkomen. Veel Kamerleden willen eerst nog weten hoe die verklaring die Nederland gaat afgeven eruit komt te zien.

Bekijk hier de samenvattingen van de twee delen van het debat:

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl