Hollandse Hoogte | Belga

Het Belgische kabinet verkeert in grote politieke problemen, omdat de grootste coalitiepartij, de Vlaams-nationalistische N-VA, weigert het migratiepact van Marrakesh te steunen. De oplossing moet komen van Nederland, zegt de liberale vicepremier Alexander de Croo, waarmee hij bedoelt dat hij eenzelfde behandeling van het akkoord nastreeft als de Nederlandse regering.

Premier Michel heeft vandaag tijdens crisisberaad een voorstel op tafel gelegd om uit de problemen te komen. Die tekst lijkt op de verklaring waarmee Nederland en Denemarken de binnenlandse gemoederen hebben gesust. Michel probeert zo de politieke angel uit het debat te halen. Al weken lopen de gemoederen in België hoog op over het VN-migratiepact, dat volgende week in Marrakesh goedgekeurd moet worden.

De N-VA denkt dat het document een aanzuigende werking zal hebben. "We steunen het Europese migratiebeleid al lang niet meer", zegt voorzitter Bart de Wever. "De illegale stroom migranten naar Europa moet stoppen", zo liet hij vanochtend nog weten. Om daarop te laten volgen: "Een regering die naar Marrakesh gaat, steunen we niet." Vervolgens was het crisis in België en moest het kabinet in een speciale zitting bijeenkomen om de ruzie te bezweren.

Verklaring

Morgen vergadert het kernkabinet verder over een verklaring waarin uiteengezet wordt hoe België het pact interpreteert. "We gebruiken daarbij de tekst die Nederland en ook Denemarken hebben gebruikt", zegt Alexander de Croo. Staatssecretaris Francken (N-VA) van Asielzaken schuift ook aan bij het overleg.

Terwijl de andere coalitiepartijen al hebben gezegd dat ze kunnen leven met zo'n verklaring als bijlage, blijft de twijfel bij de Vlaamse nationalisten bestaan. Volgens N-VA-vicepremier Jan Jambon is het pact zelf het probleem. Morgen moet blijken of de N-VA toch door de knieën gaat en instemt met het compromis, of dat er op de val van het kabinet wordt af gekoerst.

Kamerdebat

In Nederland staat morgen een Kamerdebat over het migratiepact op de agenda. Verschillende partijen in de Tweede Kamer hadden daar op aangedrongen. Het kabinet steunt het pact, maar komt met een aanvullende verklaring die een ongewenste uitleg van het pact moet voorkomen.

STER reclame