anp

Mensen die gebruikmaken van de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning, voelen zich steeds eenzamer. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vooral ouderen geven aan zich eenzamer te voelen. Volgens het SCP blijkt tegelijkertijd dat steeds minder mensen denken dat ze een beroep kunnen doen op hun omgeving voor ondersteuning.

Wmo-gebruikers hebben in het dagelijks leven hulp nodig, bijvoorbeeld in de vorm van huishoudelijke ondersteuning door de gemeente. Veel van hen zijn afhankelijk van de steun, vaak omdat ze die van hun eigen omgeving onvoldoende krijgen.

Volgens het SCP voelde vorig jaar 20 procent van alle mensen in de Wmo zich zeer eenzaam. Bij de groep die ook gebruikmaakte van de Participatie- of Jeugdwet was dat 22 procent.

Het SCP kijkt naar twee vormen van eenzaamheid: sociale en emotionele eenzaamheid. Bij sociale eenzaamheid heeft iemand geen sociaal netwerk en bij emotionele eenzaamheid ontbreekt het mensen aan waardevolle sociale contacten. "Wat we zien is dat die laatste vorm van eenzaamheid onder oudere Wmo-ers is toegenomen", zegt Jeroen Boelhouwer van het SCP.

Eigen netwerk

"Je kunt je voorstellen dat het ermee te maken heeft dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op het netwerk van mensen", denkt Boelhouwer. "Dat er steeds meer op de zelfredzaamheid wordt ingezet. Op een gegeven moment kunnen mensen dat niet meer." Volgens Boelhouwer staan mantelzorgers bovendien onder druk, wat het nog moeilijker maakt om die waardevolle contacten te bieden.

De cijfers over de eenzamere Wmo-gebruikers vallen samen met gegevens waaruit blijkt dat een kleinere groep mensen denkt dat er kan worden teruggevallen op het eigen netwerk voor steun. Het idee dat mensen een groter beroep kunnen doen op hun omgeving, zoals in veel beleid wordt aangehaald, wordt volgens het SCP niet ondersteund.

Een andere mogelijke verklaring voor de eenzamere ouderen, is de afname van mensen met huishoudelijke hulp. Die huishoudelijke ondersteuning biedt ouderen vaak ook aanspraak. Het aandeel 75-plussers met huishoudelijke hulp daalde volgens het SCP met bijna een kwart. Ook de groep die gebruikmaakt van woon- en vervoersvoorzieningen werd kleiner. Dat aandeel nam met 10 procent af.

STER reclame