ANP

Om bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs gaat olie- en gasmaatschappij Shell vanaf 2020 concrete klimaatdoelen stellen. Doelen voor de korte en middellange termijn, dus voor drie tot vijf jaar, worden gekoppeld aan de beloning voor de top van het bedrijf. Als de doelstellingen niet gehaald worden, heeft dat dus financiële consequenties.

Dat heeft Shell bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring met grote aandeelhouders, verenigd in Climate Action 100+. Die hebben wereldwijd samen meer dan 32 biljoen dollar aan vermogen onder beheer.

Shell kondigde vorig jaar aan dat het de CO2-uitstoot van zijn energieproducten in 2050 gehalveerd wil hebben, maar wilde daar voor de korte en middellange termijn geen concrete doelen aan verbinden. Dat zou te ver in de toekomst kijken zijn en de bedrijfsvoering te veel belemmeren. Aandeelhouders drongen echter aan op concrete doelstellingen en wilden die ook koppelen aan de beloning.

Serieus?

De plannen moeten de twijfels wegnemen dat Shell het klimaatakkoord onvoldoende serieus neemt en te vrijblijvend is. Shell-topman Van Beurden noemt het voortschrijdend inzicht. Met de institutionele aandeelhouders, zoals verzekeraars, vermogensbeheerders en pensioenfondsen, is uitvoerig gesproken. "We hebben een manier gevonden om onze klimaatambities voor de lange termijn te vertalen naar kortetermijndoelstellingen en dat in te bouwen in ons beloningssysteem."

Nog niet duidelijk is wat de doelen precies zullen inhouden. Ze worden volgens het bedrijf een precisering van de CO2-reductieambitie en worden volgend jaar gepubliceerd. In 2020 wordt het nieuwe beloningsbeleid voorgelegd aan de aandeelhouders. Als die akkoord gaan, wordt het van kracht.

Reacties

Belangenorganisatie Milieudefensie blijft kritisch op het plan. "Dit is een interessant voorstel om klimaatvervuiling door Shell af te remmen", zegt Freek Bersch van Milieudefensie. "Maar we moeten niet vergeten dat Shells klimaatambities nog steeds ernstig onvoldoende zijn en dat Shell-managers ook nog steeds bonussen krijgen voor olie- en gaswinning."

Follow This, een groep van activistische aandeelhouders van Shell die zich inzet voor een milieuvriendelijkere koers van het bedrijf, is wel blij. "Wat drie jaar geleden nog onbespreekbaar was, belooft Shell nu te gaan doen: de uitstoot van zijn klanten reduceren."

Ook Anne Simpson, als directeur van het Amerikaanse pensioenfonds CalPers lid van de investeerdersgroep Climate Action 100+, juicht het besluit van Shell toe. "Shell neemt het voortouw en we hopen dat andere grote bedrijven volgen."

Pensioenfonds ABP, een van de partijen waarmee Shell gesproken heeft, is blij met de stap. "Een belangrijke stap, omdat Shell zijn ambities in het beloningsbeleid vastlegt en zo duidelijk maakt dat het menens is", zegt bestuursvoorzitter Wortmann.

STER reclame