EPA

De lonen zijn vorig jaar wereldwijd maar weinig gestegen. Sinds de crisis van 2008 was de loonstijging niet meer zo klein, zegt de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in een rapport. Gecorrigeerd voor inflatie groeiden de lonen wereldwijd met 1,8 procent. In 2016 was dat nog 2,4 procent.

In West-Europa was de loongroei zelfs ongeveer nul. Dat komt doordat in onder meer Italië en Spanje de lonen daalden. Ook in Nederland gingen de inflatie-gecorrigeerde lonen omlaag, namelijk met 0,3 procent. Dat betekent dus dat de lonen wel stegen, maar dat dit meer dan teniet werd gedaan door de toenemende prijzen.

'Verrassend'

De ILO noemt het verrassend dat de lonen stagneren in landen waar de economie groeit en de werkloosheid daalt. "Stagnerende lonen vormen een obstakel voor economische groei en een betere levensstandaard", zegt ILO-directeur Guy Ryder. "Landen moeten samen met sociale partners op zoek naar manieren om de lonen te doen stijgen op een sociaal en economisch verantwoorde manier."

In Oost-Europa ging het veel beter, daar stegen de lonen met 5 procent.

Loonkloof man-vrouw

De ILO heeft ook het verschil in lonen tussen mannen en vrouwen berekend. Wereldwijd is het uurloon van vrouwen gemiddeld zo'n 16 procent lager dan dat van mannen. In Nederland is dat ruim 17 procent. Die loonverschillen komen voor een deel doordat vrouwen vaker in sectoren werken waarin de lonen in het algemeen lager liggen.

Een andere factor die meespeelt is volgens de ILO het moederschap. Moeders hebben namelijk lagere lonen dan kinderloze vrouwen. Dat komt onder meer doordat moeders vaak een tijd niet hebben gewerkt, minder promotie maken en vaker banen hebben die een beter evenwicht bieden tussen werk en privé en daardoor ook minder betalen.

Daarom pleit de ILO ook voor een gelijkere verdeling van de gezinstaken tussen mannen en vrouwen. "Dat zou er in veel gevallen toe leiden dat vrouwen andere beroepskeuzes maken." De ILO noemt Nederland specifiek als een land waar erg veel vrouwen een parttimebaan hebben. Van de werkende vrouwen werkt hier 72 procent parttime, tegenover 26 procent van de mannen. Wereldwijd is dat 14 procent van de vrouwen tegenover 7 procent van de mannen.

Onlangs onderzocht NOS op 3 waardoor ons inkomen al een lange tijd stagneert:

Waarom ons inkomen al 30 jaar bijna niet meer stijgt

STER reclame