Mohadese Moradi bij de Raad van State NOS

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid moet opnieuw een besluit nemen over de asielstatus van twee Afghaanse vrouwen en een vrouw uit Somalië, heeft de Raad van State geoordeeld. De drie zeggen dat ze 'te westers' zijn om terug te keren naar hun land. Harbers moet nu opnieuw beoordelen of ze aan de voorwaarden voor asiel voldoen.

Een van de drie vrouwen is de 21-jarige Mohadese Moradi, die zeven jaar geleden vanuit Afghanistan vluchtte naar Nederland. In maart zei ze het zich niet voor te kunnen stellen terug te moeten. "Ik heb geen man die voor mij zorgt, dat is in Afghanistan ondenkbaar."

'Het is positief, maar ook vervelend dat ik weer moet wachten'

Westerse levensstijl niet genoeg

Een westerse levensstijl alleen is niet per definitie genoeg voor het recht op asiel, zegt de Raad van State, maar wel als die andere leefstijl het gevolg is van een religieuze of politieke overtuiging. Daarmee volgt de Raad de rechtbank, die vorig jaar tot hetzelfde oordeel kwam.

"Als een vrouw minder of niet meer gelovig is geworden in Nederland of door een politieke overtuiging zich westers gedraagt, dan kan zo iemand vervolgd worden en recht hebben op asiel", legt Hanna Sevenster van de Raad van State uit.

Mannen aankijken

Ook kan er sprake zijn van kenmerken die niet of nauwelijks meer te veranderen zijn. Sevenster: "Dan kan de indruk bestaan dat ze van geloof is veranderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om gedrag dat in Nederland heel normaal is, maar in andere landen niet. Dan moet je denken aan mannen recht aankijken, of je uit eigen beweging in een gesprek mengen. Daar kun je in je land van herkomst in de problemen mee komen."

De staatssecretaris moet van de Raad van State per geval zo'n claim onderzoeken en beoordelen. Een rol daarbij speelt volgens de Raad van State hoe oud de vrouw was toen ze naar Nederland kwam en hoe ze zich heeft ontwikkeld. Bij de zaken van deze drie vrouwen heeft hij dat niet gedaan.

STER reclame