Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD)
NOS Nieuws

Kabinet in cassatie voor Urgenda-uitspraak

Het kabinet gaat in cassatie in de Urgenda-zaak, de laatste mogelijkheid om een gerechtelijke uitspraak aan te vechten. In de Urgenda-zaak legden de rechtbank en het hof het kabinet op bepaalde klimaatdoelen te halen.

Minister Wiebes zegt dat de Staat geen bezwaar maakt tegen de inhoud van de Urgenda-uitspraak. "We gaan het vonnis uitvoeren", zegt Wiebes. Maar het gaat om een principekwestie, zegt hij. "We willen in hoogste instantie weten of de rechter op de stoel van de politiek kan gaan zitten."

Broeikasgassen

Op 9 oktober bekrachtigde het gerechtshof in Den Haag het eerdere vonnis in de zaak van klimaatorganisatie Urgenda. De Staat moet maatregelen nemen, zodat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 is teruggedrongen met 25 procent ten opzichte van 1990.

Het hof oordeelde dat deze klimaatmaatregelen behoren tot "de zorgplicht" van de overheid. Ook sprak het hof van een "reële dreiging" door klimaatverandering. De rechter deed op deze manier een uitspraak over wat ministers en politieke partijen moeten doen.

Cassatierechtspraak wordt gedaan door de Hoge Raad. Die beoordeelt niet de inhoud van de zaak maar of het recht en de procesregels goed zijn toegepast.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl