Premier Rutte na afloop van de overlegronde van vandaag
NOS Nieuws

Pensioenakkoord binnen handbereik, morgen verder

Zeven jaar is er over onderhandeld: een grondige modernisering van het pensioenstelsel. Er is nu een akkoord binnen handbereik want de onderhandelingen zitten in de eindfase. Het betekent dat het verplichte pensioen voor werknemers de komende jaren flink gaat veranderen.

Premier Rutte schoof vandaag aan bij de onderhandelaars van werkgevers, werknemers en pensioenfondsen. Maandagavond was hij er voor het eerst bij. Samen met minister Koolmees van Sociale Zaken probeert hij een pensioenakkoord voor de toekomst te sluiten.

"We moeten echt een paar aanpassingen doen voor de komende vijftig jaar", zegt Rutte. "Het gaat om hele grote dingen, dat overstijgt één kabinet, maar het moet wel gebeuren."

Sfeer goed

De premier zegt dat de sfeer goed is en dat iedereen eruit wil komen. "Het is heel belangrijk dat het gaat lukken, omdat mensen er volgend jaar mee geconfronteerd worden dat pensioenfondsen moeten gaan korten, bij de huidige verwachtingen."

Want door de vergrijzing raken pensioenfondsen in de problemen. Ze moeten veel pensioenen uitkeren en ontvangen minder premie-inkomsten dan vroeger. Tegelijk moeten zij buffers of reserves opbouwen om latere pensioenen te kunnen betalen. Daardoor moeten ze de pensioenuitkeringen verlagen of kunnen die niet meestijgen met de inflatie.

Jongere generaties

Het nieuwe stelsel moet voordelen opleveren voor jongere generaties. En de pensioenfondsen moeten meer duidelijkheid kunnen bieden over het opgebouwde pensioen per werknemer, de risico's en de mee- en tegenvallers.

Zo wordt de zogenoemde doorsneepremie afgeschaft. Jongeren betalen nu relatief veel pensioenpremie voor het pensioen dat zij uiteindelijk later krijgen als zij stoppen met werken. Omdat het aantal ouderen toeneemt dat recht heeft op pensioen betalen de jongeren nu voor hen, terwijl hun eigen pensioen onzeker is.

Pensioenfondsen krijgen de mogelijkheid om aan werknemers twee nieuwe soorten pensioencontract aan te bieden. Een waarbij de premie mee stijgt of daalt met de actuele marktrente. En een waarbij fondsen de kans krijgen ook risicovol te beleggen, als het risico van winst of verlies maar wordt verspreid over alle deelnemers, dus jong en oud.

Verder moet transparanter worden dat de resultaten van de pensioenfondsen ook kunnen tegenvallen. Voor de werknemer wordt duidelijker waar dat aan ligt en wat dat betekent voor zijn of haar pensioen.

AOW-leeftijd

Naar verluidt gaat de AOW-leeftijd minder snel omhoog dan door het kabinet was vastgelegd. Hierdoor gaat de pensioenleeftijd pas in 2025 naar 67, in plaats van in 2021. Maar zeker is dat nog niet. Ook is nog niet bekend of werknemers met zware beroepen zelf makkelijker voor een vervroegd pensioen kunnen kiezen.

Het pensioenakkoord moet overigens wel nog worden voorgelegd aan de achterbannen van de vakbonden, dus het is nog niet definitief.

Over een regeling voor een verplicht of vrijwillig zzp-pensioen is niets geregeld in het akkoord. De partijen komen daar niet uit.

De onderhandelingen gaan morgen verder.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl