Impressie van de campus in China volgens de oorspronkelijke plannen Rijksuniversiteit Groningen

Bijna een jaar na het intrekken van een plan voor een campus in China, zoekt de Universiteit Groningen nog steeds naar mogelijkheden voor een samenwerkingsverband in het Aziatische land.

In januari werd een plan voor een zusterfiliaal in de Chinese stad Yantai naar de prullenbak verwezen omdat er onvoldoende draagvlak voor was. Twee externe onderzoeken naar Yantai lopen nog.

Zo laat de Raad van Toezicht van de RUG onderzoek doen naar de hoeveelheid uren die medewerkers van de RUG maakten in de voorbereiding van de Yantai-zustercampus en welk deel daarvan gedeclareerd is. Ook doet de Onderwijsinspectie onderzoek naar de vraag of er ook publiek geld geïnvesteerd is in Yantai. Het resultaat wordt begin volgend jaar verwacht. Morgen vergadert de Universiteitsraad over de situatie.

Acht mensen van de faculteit Science and Engineering (FSE) bekijken nu welke andere mogelijkheden er zijn voor samenwerking met China. Het team begon in 2017 met de voorbereidingen van de oprichting van het zusterfiliaal. Toen dat niet doorging, verlegde het team zijn aandacht en kijkt het nu bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor samenwerking via uitwisseling van onderwijs en onderzoek.

Veel vragen

Binnen de Universiteitsraad in Groningen zijn veel vragen over het projectteam van FSE. Dirk-Jan Scheffers van de personeelsfractie, zelf werkzaam aan de faculteit FSE, vraagt zich af wat de opbrengst is van de onderzoeken naar samenwerking van het projectteam. "Op zich is het logisch dat men kijkt naar wat er nog kan, maar het is verbazingwekkend dat het allemaal zo lang duurt. Eerder is ons gezegd dat het projectteam enkele maanden aan de slag zou zijn. Dat is inmiddels wel lang geleden."

Volgens Koen Maree van de studentenfractie DAG zit de academische gemeenschap niet te wachten op samenwerking met China, in welke vorm dan ook. Hij denkt dat het projectteam doorwerkt om mogelijke schadeclaims vanuit China te voorkomen. "Het college van bestuur heeft eerder laten weten schadeclaims niet uit te kunnen sluiten nu de zustercampus niet doorgaat. Met dit projectteam zou een claim minder waarschijnlijk worden volgens het bestuur."

Het college van bestuur laat weten dat "vanwege de bestaande onduidelijkheid over de resterende mogelijkheden recent besloten (is) de samenwerking in Yantai te heroverwegen".

Ook zijn er op zeer korte termijn in China en Nederland gesprekken over hoe de universiteit met zijn partners in China verder kan, zonder dat de oprichting van een Nederlandse universiteit daar onderdeel van is, zegt het college.

STER reclame