Reuters

De komende decennia stijgt de vraag naar energie wereldwijd sterk, zo blijkt uit een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). In 2040 gebruiken we met zijn allen een kwart meer dan nu, mits de wereld efficiënt met energie omgaat. Zo niet dan stijgt de vraag nog sterker.

De belangrijkste oorzaken zijn de bevolkingsgroei (1,7 miljard meer mensen in 2040) en de stijgende inkomens, waardoor mensen het zich kunnen veroorloven om meer energie te gebruiken.

Volgens het IEA zijn het vooral overheden die bepalen hoe de energie wordt opgewekt. "Uit ons onderzoek blijkt dat overheden verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de investeringen in energie. Het lot van de wereld ligt wat dat betreft in de handen van overheden", zegt IEA-directeur Fatih Birol.

Energievoorziening in Afrika

"Het ontwikkelen van het juiste beleid en prikkels zijn van groot belang om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken, waaronder het veiligstellen van de energievoorziening, het terugdringen van de CO2-uitstoot, het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden en verbeteren van energievoorziening in Afrika en elders."

De vraag naar kolen daalt de komende jaren, voorziet het agentschap. Het is vooral aan westerse landen om op dat vlak aanpassingen te doen; in Europa en de VS zijn (relatief vervuilende) kolencentrales gemiddeld 40 jaar oud, in Azië 11 jaar.

STER reclame