De Afrikaanderwijk in Rotterdam was een van de 40 Vogelaarwijken
NOS NieuwsAangepast

Woningcorporaties: Vogelaarwijken zijn terug bij af

De leefbaarheid in arme wijken gaat achteruit en de tegenstelling met welvarendere wijken wordt steeds groter. Daarvoor waarschuwt Aedes, de koepel van woningcorporaties. "De Vogelaarwijken zijn terug", zegt voorzitter Marnix Norder.

Aedes liet de leefbaarheid in woonwijken onderzoeken. Daaruit blijkt dat in wijken die voor meer dan twee derde uit sociale huurwoningen bestaan, meer mensen instromen met lage inkomens en psychische of fysieke problemen. In deze wijken wordt 15 procent meer overlast en 9 procent meer agressie geregistreerd dan het landelijke gemiddelde.

Volgens Aedes-voorzitter Norder komen de problemen vooral door de strenge regels voor woningcorporaties, waardoor die goedkope sociale huurwoningen moeten toewijzen aan de laagste inkomens. "Dat zijn regelmatig mensen met grote problemen, zoals verslaving en eenzaamheid. Dat zijn overlevers in de samenleving, mensen die hulp vragen in plaats van dat ze iets kunnen geven. En die komen dan bij elkaar."

'Elk jaar iets slechter'

Een andere oorzaak is volgens Aedes dat mensen met verstandelijke beperkingen steeds minder in instellingen wonen. "Nu moet zo iemand in zijn eentje in zo'n corporatiewoning zien te overleven."

In wijken met veel sociale huurwoningen gaat het hierdoor elk jaar iets slechter, zegt Norder. "Er zijn portieken waar alleen nog hulpbehoevende ouderen, armlastige alleenstaanden of mensen met een beperking wonen. Die mensen staan er alleen voor, veroorzaken overlast, hebben schulden of zijn verslaafd."

We hebben heel veel goedkope sociale huurwoningen op een kluitje en dat geeft problemen.

Bastiaan Staffhorst, woningcorporatie Mitros

De Utrechtse woningcorporatie Mitros herkent de problemen. "Wat je in Overvecht ziet, is dat je heel veel goedkope sociale huurwoningen op een kluitje hebt en dat geeft problemen", zegt bestuurder Bastiaan Staffhorst.

Vogelaarwijken

Volgens Norder wordt hierdoor de tweedeling tussen goede en slechte wijken steeds groter en zijn de Vogelaarwijken terug bij af. Hij doelt op veertig probleemwijken die minister Vogelaar in 2007 aanwees. Met extra investeringen moest de leefbaarheid in deze zogeheten krachtwijken of prachtwijken verbeteren.

Aedes denkt dat de leefbaarheid in wijken met veel sociale huurwoningen kan verbeteren als kwetsbare bewoners beter worden begeleid. Ook willen de woningcorporaties meer vrijheid bij de toewijzing van woningen.

Als ook middeninkomens hiervoor in aanmerking komen, zouden niet alleen kwetsbare mensen naar deze wijken trekken. Aedes wil dat deze ruimere mogelijkheden worden besproken bij de evaluatie van de Woningwet.

Ook minister Ollongren erkent dat veel probleemwijken een "te eenzijdige samenstelling" hebben. Zij vindt dat dat moet worden doorbroken, maar benadrukt ook dat het met ongeveer de helft van de veertig belangrijkste probleemwijken al beter gaat.

"Gemengde buurten zijn echt noodzakelijk: zo divers mogelijk is toch het allerbeste; van lage tot iets hogere inkomens, maar ook middenhuur en koopwoningen", zegt de minister. Volgens Ollongren hebben corporaties ook zelf mogelijkheden om huizen op een andere manier toe te wijzen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl