Militairen en inwoners bij een reddingsactie na een natuurramp in Colombia EPA

De schade door natuurrampen is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Grote rampen in de Verenigde Staten en de Cariben zorgden vorig jaar voor een schade van meer dan 295 miljard euro. Daardoor is 2017 een van de duurste jaren ooit wat natuurrampen betreft. Dat blijkt uit het World Disaster Report van het Internationale Rode Kruis.

Het jaar daarvoor, in 2016, richtten natuurrampen voor ongeveer 168 miljard euro aan schade aan, berekende de Duitse herverzekeraar Munich Re toen. Dat was 60 procent meer dan 2015.

De meeste rampen vonden de afgelopen tien jaar plaats in Azië. Hier zijn ook de meeste mensen getroffen. Tussen 2008 en 2017 zijn er 3751 natuurrampen geweest. De meest getroffen landen zijn China, de Verenigde Staten, de Filipijnen, India en Indonesië. De opgetelde schade door natuurrampen tussen 2008 en 2017 is bijna 1500 miljard euro.

We kunnen niet spreken van een jaarlijkse stijging van de schade, zegt Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis-Klimaatcentrum. "Er is namelijk sprake van een kansfactor. Er zitten jaren tussen met uitschieters, zoals de orkanen van afgelopen jaar, en lagere jaren. Maar op langere termijn is de stijgende trend heel duidelijk."

Zorg over hulp

Het Internationale Rode Kruis maakt zich vooral zorgen over de hulp bij natuurrampen. De hulporganisatie is bang dat de hulp niet alle mensen bereikt. In 2018 hebben ongeveer 134 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, blijkt uit een schatting van de VN. Minder dan 96 miljoen mensen krijgen die hulp daadwerkelijk. "Dit komt enerzijds omdat er simpelweg niet genoeg geld beschikbaar is. Anderzijds door bijvoorbeeld onbereikbaarheid van de locatie en/of geweld waardoor de hulpverlening mensen niet kan bereiken", is te lezen in een persbericht van de organisatie.

Het Rode Kruis roept de internationale humanitaire sector op om meer te doen voor de meest kwetsbare mensen.

Juist in een veranderend klimaat, met steeds meer extremen en grilliger weer, moeten we investeren in preventieve maatregelen.

Maarten van Aalst, directeur Rode Kruis-klimaatcentrum

Ook moeten landen zich beter voorbereiden op rampen, zegt de hulporganisatie. Bijvoorbeeld door het versterken van huizen of het aanleggen van dijken.

"Juist in een veranderend klimaat, met steeds meer extremen en grilliger weer, moeten we investeren in preventieve maatregelen om kwetsbare mensen beter te beschermen tegen natuurgeweld", zegt Van Aalst.

STER reclame