NOS Nieuws

Heeft je kapper wel een goed pensioen? Problemen in branche staan voor meer

Wie wel eens naar de kapper gaat, zijn gesprekken over het weekend, de politiek of het weer niet vreemd. Maar praat je ook wel eens met je kapper over zijn of haar pensioen?

Daar gaat het namelijk niet zo goed mee. Het pensioenfonds van de kapperssector heeft al een paar jaar te weinig geld in kas om de pensioenen mee te laten stijgen met de inflatie. Als de dagelijkse boodschappen duurder worden, gaan de pensioenuitkeringen dus niet mee omhoog.

Debbie Bohemen (31 jaar) en Corina van der Hak (46 jaar) werken in dezelfde kapsalon. Debbie bouwt pensioen op, Corina - die mede-eigenaar is van de kapsalon - doet dat niet. Wat vinden zij van de 'pensioenproblematiek'?

Kappers - wel of geen pensioen?

Dat komt vooral doordat het Pensioenfonds Kappers, net als veel andere pensioenfondsen, last heeft van de lage rekenrente. Hoe lager die rente is, hoe meer geld de fondsen in kas moeten houden en hoe minder ruimte er is om de pensioenen te verhogen.

Het pensioenfonds van de kappersbranche is extra gevoelig voor de lage rente, want de deelnemers aan het fonds zijn gemiddeld jong. Het duurt nog jaren voordat zij met pensioen gaan. En hoe langer dat duurt, hoe langer het fonds moet rekenen met een lage rente. Daarom moet het fonds nu meer geld oppotten, om straks de pensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Kappers in loondienst die ouder zijn dan 21 jaar zijn verplicht om pensioen op te bouwen bij het Pensioenfonds Kappers. Maar in de kappersbranche zijn veel zzp'ers actief. Van de ongeveer 50.000 kappers in Nederland werkt ruim een derde voor zichzelf. Dat aantal is de laatste jaren sterk toegenomen, ziet de branchevereniging voor kappers ANKO.

Zzp'ers moeten zelf voor hun pensioen zorgen. Alleen als ze vóór hun zelfstandigenbestaan in loondienst werkten, mogen ze nog maximaal drie jaar deelnemen aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds Kappers. Maar in de praktijk maakt bijna niemand daar gebruik van, zegt een woordvoerder. Een groot deel van de kappers bouwt dus helemaal geen pensioen op.

Verlagen

Een ander deel van hen, de kappers in loondienst, doet dat dus (verplicht) wél. Het gaat om ongeveer de helft van de kappers in Nederland.

Maar hun pensioenfonds staat er dus niet goed voor. De pensioenen stijgen niet mee met de inflatie, sterker nog: in het jaarverslag over vorig jaar schrijft het Pensioenfonds Kappers dat het de pensioenuitkeringen in de toekomst misschien zelfs moet verlagen.

Het verhogen van de pensioenen, los van de inflatie, is al helemaal niet aan de orde. Dat gebeurde voor het laatst in 2007, net voordat de economische crisis uitbrak.

De kappersbranche staat hiermee symbool voor problemen die ook bij andere pensioenfondsen spelen: er werken veel zzp'ers, het pensioenfonds is 'jong' en daarmee gevoelig voor de lage rentestand en daarom dreigen er pensioenverlagingen.

Deuk

Dat is niet goed voor het vertrouwen in de pensioenfondsen. Het fonds van de kappers verwacht dat het vertrouwen in het stelsel en het pensioenfonds een enorme deuk krijgt als er inderdaad gekort moet gaan worden op de pensioenen.

Branchevereniging ANKO benadrukt het belang van een toekomstbestendige pensioenregeling voor alle werkenden in de sector. Op dit moment is deelname aan het Pensioenfonds Kappers alleen verplicht voor werknemers.

Pensioenakkoord

In Den Haag wordt gewerkt aan een pensioenakkoord. Vakbonden, werkgeversorganisaties en de Sociaal-Economische Raad praten al jaren met elkaar over een nieuw pensioenstelsel, maar tot een akkoord is het nog niet gekomen. Sterker nog, de onderhandelingen lijken muurvast te zitten.

Sommige partijen willen dat de rekenrente verhoogd wordt. Pensioenfondsen zouden dan in één klap van de problemen af zijn. De Nederlandsche Bank piekert er echter niet over om aan die renteknop te draaien. En ook minister Koolmees wil de regels niet versoepelen, liet hij vandaag weten in de Tweede Kamer.

Wallen

Een akkoord ligt dus nog niet in het verschiet. Toch blijft Koolmees optimistisch. "Ik vind dat we met zijn allen een verantwoordelijkheid hebben. Dat geldt voor het kabinet, de werkgevers en de werknemers." Vermoeiend zijn de onderhandelingen wel, zegt hij. "En de tijd gaat dringen: dat ziet u aan mijn wallen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl