Hollandse Hoogte

'Jongere begint later met alcohol, maar drinkt niet minder'

tijd van publicatie Aangepast

Jongeren beginnen later met drinken en zijn daardoor minder verslavingsgevoelig, meldt Trouw. De krant deed een evaluatie samen met het Trimbos-instituut, verslavingsinstituut Jellinek, alcoholpoli's en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid.

Uit recente cijfers blijkt dat het aandeel 13-jarigen dat weleens alcohol heeft gedronken, sinds 2005 is afgenomen van 70 procent naar 27 procent. De neergaande trend werd tien jaar geleden ingezet, maar is volgens de organisaties versterkt door de verhoging van de minimumleeftijd voor alcoholgebruik in 2013.

Sinds dat jaar mogen jongeren vanaf hun 18e alcohol kopen. In 2013 had nog ruim 46 procent van de 15-jarigen voor het eerst gedronken, nu is dat 40 procent. Ook hebben voorlichtingscampagnes geleid tot een andere houding bij ouders. Meer dan de helft vindt dat kinderen pas na hun 16e alcoholische dranken mogen proberen.

Kans op verslaving neemt af

Deskundigen zeggen in Trouw dat het belangrijk is dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met het drinken van alcohol hoger ligt. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat bij elk jaar dat hiermee later wordt begonnen, de kans op alcoholproblemen later flink afneemt.

Het aantal tieners dat alcohol drinkt, is overigens wel ongeveer gelijk gebleven. De helft van de 16-jarigen heeft de afgelopen maand alcohol gedronken, en dat cijfer is al jaren stabiel.

Misbruik op zelfde niveau

Ook is het zo dat jongeren meer alcohol drinken als ze eenmaal begonnen zijn. In 2010 dronken 17-jarigen gemiddeld evenveel alcohol als jongeren die dit jaar 17 zijn, al is die laatste groep gemiddeld twee jaar later begonnen. Ook het aantal tieners dat doet aan bingedrinken (grote hoeveelheden alcohol) is op hetzelfde niveau gebleven.

In juni bleek uit onderzoek van de Universiteit Twente en het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde dat jongeren steeds vaker zo veel drinken dat ze met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belanden.

Uit de cijfers die Trouw bekeek, blijkt dat vooral kinderen uit traditionele Nederlandse gezinnen met een alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis worden gebracht. Bij jongeren met een andere culturele achtergrond gebeurt dit nauwelijks.

STER Reclame