ANP

De Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is donderdagochtend uitgeschakeld na een lekkage. Radioactief verontreinigd koelwater was terechtgekomen in een kruipruimte.

Direct nadat het lek werd ontdekt, is de reactor veilig afgeschakeld. De lekkage is daarna verholpen.

Volgens exploitant NRG is er geen gevaar voor de omgeving. Wel wordt het grondwater in de buurt de komende tijd goed in de gaten gehouden.

'Beperkt incident'

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, die toezicht houdt op de veiligheid van kerninstallaties, laat weten dat extra beschermingsmaatregelen voor omwonenden niet nodig zijn en spreekt van een "beperkt incident".

"Dit neemt niet weg dat er radioactief verontreinigd water is weggelekt en in de bodem is terechtgekomen", laat de ANVS weten in een reactie. "Het betreft een relatief kleine hoeveelheid. Er zijn geen gevolgen voor mens en dier."

Onderzoek

De lekkage ontstond tijdens werkzaamheden aan een leiding in het pompgebouw van de HFR. In die reactor worden radioactieve isotopen gemaakt die worden gebruikt in ziekenhuizen, onder meer voor de bestrijding van kanker.

De medewerkers die de werkzaamheden uitvoerden zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van radioactieve stoffen. Daarbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Wat de lekkage precies heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. NRG is een onderzoek gestart. Daarbij wordt ook bekeken hoeveel vervuild water er precies is weggelekt.

Op basis van het onderzoek bepaalt de toezichthouder de zwaarte van de overtreding en bekijkt de ANVS welke eventuele sanctiemaatregelen worden getroffen. "Het feit dat het niet de eerste keer is dat NRG schade toebrengt aan het milieu zal hierbij worden meegewogen", schrijft de ANVS.

STER reclame