Een asielzoekerscentrum in Oude Pekela
NOS Nieuws

Meer asielzoekers naar Nederland, COA zoekt opvangplekken

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is op zoek naar gemeenten die ruimte beschikbaar stellen voor nieuwe asielzoekerscentra. In totaal zijn 5000 extra plaatsen nodig. Sinds de zomer stijgt het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt.

In de eerste negen maanden van dit jaar vroegen 14.545 mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. In heel 2017 waren dat er 14.716.

Om iedereen tijdelijk te huisvesten in afwachting van de asielprocedure heeft het COA nieuwe opvangplekken nodig. Dat is opvallend omdat er dit jaar nog elf locaties zijn gesloten.

Jan Willem Anholts van het COA vertelt in een vrijwel vol asielzoekerscentrum in Harderwijk hoe het komt dat er nu toch meer plekken nodig zijn:

'Dat we aan de slag moeten, dat is zeker'

De grootste groep asielzoekers kwam in september uit Iran (320), gevolgd door Syrië (276). Ook uit Turkije komen steeds meer asielzoekers, vooral de laatste twee maanden. Opvallend is dat nog steeds veel mensen uit veilige landen een asielvergunning proberen te krijgen. Zo is er een duidelijke toename te zien van het aantal asielaanvragen van Albanezen en Algerijnen.

Aanvragen van deze 'veilige-landers' worden er bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uitgepikt en via een snelle procedure afgewezen. Staatssecretaris Harbers (VVD) beschrijft de toename van het aantal asielzoekers als "de gebruikelijke seizoenspiek", maar dat verklaart niet dat het aantal eerste asielaanvragen nu al bijna het totaal van 2017 evenaart. Ook de overvolle asielzoekerscentra getuigen niet van slechts 'een seizoenspiek'.

Wel blijven, geen huis

Bijkomend probleem voor het COA is dat er nog 6500 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in asielzoekerscentra wonen. Zij wachten op een huis in de gemeente waaraan zij zijn gekoppeld.

Gemeenten moeten statushouders huisvesten, naar rato van hun aantal inwoners. Zij horen twee keer per jaar hoeveel vergunningshouders er voor het volgende half jaar van woonruimte moeten worden voorzien.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl