Het asielzoekerscentrum in Ter Apel
NOS Nieuws

Aantal asielzoekers stijgt, IND heeft meer personeel nodig

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is op zoek naar extra personeel omdat het aantal asielzoekers weer stijgt. De wachttijd voor de beoordeling van de asielaanvragen loopt daardoor op.

Het aantal mensen dat een eerste asielaanvraag indiende steeg van 1920 in juli naar 2034 in augustus. De cijfers over september worden volgende week bekend, maar de verwachting is dat de stijging doorzet. De meeste eerste asielaanvragen kwamen uit Syrië (336), Iran (199) en Turkije (145).

De stijging is ook merkbaar bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat onder meer voor huisvesting zorgt. In asielzoekerscentra zijn er de afgelopen maanden 2000 extra slaapplaatsen bij gekomen. Die waren niet moeilijk te vinden, omdat er met dat doel al plekken waren gereserveerd.

Te weinig huizen

Nu wordt verwacht dat de groei aanhoudt, zoekt het COA ook naar locaties elders. Daarover wordt gesproken met gemeenten. Het tekort aan opvangplekken is volgens het COA niet alleen ontstaan door de groei van het aantal asielzoekers, maar ook doordat gemeenten te weinig huizen beschikbaar stellen voor erkende vluchtelingen.

Als een asielzoeker wordt erkend als vluchteling krijgt hij een verblijfsstatus en wordt hem verteld wat zijn woonplaats wordt. De betreffende gemeente moet dan woonruimte regelen. Door de krapte op de woningmarkt is dat lastig, zegt het COA. Het Rijk en gemeenten onderzoeken momenteel hoe zij toch kunnen zorgen voor een betere doorstroming van asielzoekerscentra naar woonhuizen.

Er verblijven nu ruim 22.000 mensen in de opvangcentra. Van hen hebben er 6500 een verblijfsvergunning. Die moeten zo snel mogelijk doorstromen van de opvangcentra naar hun nieuwe onderkomen.

België

Ook in België stijgt het aantal asielzoekers. Vorige week besloot de regering daarom de sluiting van zeven opvangcentra uit te stellen tot 30 juni 2019.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl