Dieselpomp ANP

Werknemers beter beschermd tegen dieseldampen

time icon

Europese werknemers moeten tijdens hun werk beter beschermd worden tegen kanker. Daarom wordt dieselrook wordt toegevoegd aan de lijst met kankerverwekkende stoffen. Daarover hebben het Europees Parlement en de lidstaten van de EU een akkoord bereikt.

Werkgevers zijn er straks verantwoordelijk voor dat hun personeel niet wordt blootgesteld aan een maximale hoeveelheid aan dieselrook. Volgens het Europees Parlement zijn daarmee straks 12 miljoen werknemers in de EU beter beschermd tegen kanker.

Onder anderen bus- en vrachtwagenchauffeurs, garagepersoneel, bouwvakkers, wegwerkers en bestuurders van bestelbussen ademen relatief veel dieselrook in. In Nederland gaat het om honderdduizenden werknemers.

EMPL Committee Press
@EPSocialAffairs
@EPSocialAffairs negotiators struck a deal w/ Council protecting workers from harmful substances, diesel fumes included
7 maanden geleden

Europarlementariër Claude Rolin vindt dat met het akkoord een duidelijk signaal is afgegeven aan werkgevers en dat goed in de gaten gehouden moet worden waaraan werknemers worden blootgesteld: "We moeten dit ook voortdurend blijven controleren. Kanker is de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerd overlijden in de EU."

Marita Ulvskog, voorzitter van de commissie die de aanpassing van de lijst met kankerverwekkende stoffen overzag, vindt dat de EU trots mocht zijn op de overeenkomst. "Dit zal in de komende 50 jaar meer dan 100.000 kankergerelateerde sterfgevallen voorkomen."

Dieselrook schadelijker dan gedacht

Drie jaar geleden concludeerde de Gezondheidsraad al in een rapport dat mensen die jarenlang hebben gewerkt in dieselrook vaker overlijden aan longkanker dan werd aangenomen.

Verder bleek uit het rapport dat een leven lang werken in een grote hoeveelheid dieselrook leidt tot zeven extra doden op honderd werknemers (om precies te zijn 689 op de 10.000). Eerder ging men ervan uit dat het om ongeveer één extra dode door longkanker ging.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft dieseldampen in 2012 al op een lijst met kankerverwekkende stoffen geplaatst, op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Een groeiend aantal grote steden binnen en buiten Europa heeft aangekondigd dieselauto's te willen verbieden. Het thema is actueler geworden sinds bekend is dat autofabrikanten hebben gesjoemeld met de uitstoot van dieselauto's.

STER Reclame