Isoleren van een woning
NOS Nieuws

'Alle sociale huurwoningen energielabel A in 2030 is onbetaalbaar'

Het gaat woningcorporaties met het geld dat ze nu hebben niet lukken om alle sociale huurwoningen voor 2030 te verduurzamen. Zeker 55 van de 312 corporaties staan er zo slecht voor dat ze de extra investeringen niet kunnen betalen.

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw onderzocht hoe haalbaar het is om alle woningen in die sector gemiddeld op energielabel A te krijgen in 2030. De komende vijf jaar moet er dan 6,9 miljard euro op tafel komen. In hun onderzoek is het fonds duidelijk: "De ambitie is niet haalbaar. Het investeren van corporaties in duurzaamheid kent zijn grenzen."

Vooral corporaties in de Randstad en in Zuid-Limburg staan er zo slecht voor dat ze het extra bedrag niet kunnen opbrengen. De investeringen zijn ook moeilijk terug te verdienen. Corporaties zouden de huren kunnen verhogen om zo het bedrag op tafel te krijgen, maar dat vinden ze niet wenselijk en er gelden wettelijke beperkingen voor. Een andere optie is het verlagen van belastingen voor corporaties.

Belasting halveren

Bij de belangenbehartiger van de corporaties, Aedes, onderschrijven ze die conclusie. Aedes pleit er al langer voor om belastingen, zoals de verhuurdersheffing, naar beneden te krijgen.

"De berekeningen van het waarborgfonds laten het nu ook zien: woningcorporaties hebben onvoldoende financiële armslag voor al hun opgaven", zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder. "Toch blijft het kabinet belastingen verhogen." Hij roept het kabinet op om de verhuurdersheffing te halveren.

Corporaties hebben beloofd dat alle sociale huurwoningen in 2050 energieneutraal zijn. In 2021 moeten alle woningen gemiddeld energielabel B hebben. De corporaties hebben nog niet concreet benoemd in welk jaar alle woning gemiddeld label A hebben.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl