Nieuwbouw in Pijnacker
NOS NieuwsAangepast

'Nationale woonagenda' moet 75.000 woningen per jaar opleveren

Alle bij de woningbouw betrokken organisaties en overheden hebben afgesproken dat de komende jaren versneld meer woningen worden gebouwd. De woningcorporaties, Bouwend Nederland, makelaars, vastgoedinvesteerders, bewonersorganisaties, waterschappen en de Rijksoverheid hebben dat vastgelegd in de Nationale woonagenda.

"Er moeten 75.000 woningen per jaar bij tot 2025 om te voldoen aan de behoefte", zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. "Dat halen we alleen als we bestaande plannen versnellen."

Ollongren ziet zichzelf als aanjager. Zo'n rol is nodig omdat om verschillende redenen bouwplannen soms niet van de grond komen. Zelf start zij een overheidsfonds voor bouwprojecten in binnensteden waarbij bijvoorbeeld kantoren worden omgebouwd tot woningen. Zulke projecten zijn ingewikkeld en duur.

Kritisch

De koepel van woningcorporaties Aedes en de Woonbond zijn bezig met afspraken om de prijs voor huurwoningen zo laag mogelijk te houden. Aedes heeft de Nationale Woonagenda ondertekend, maar Directeur Pepers uit zich kritisch over het kabinetsbeleid. "Hetzelfde kabinet dat zegt dat wonen zo belangrijk is heft een hele hoge belasting op onze huurinkomsten, daardoor is onze rol beperkt."

Woningcorporaties konden een korting op deze verhuurdersheffing krijgen in ruil voor nieuwbouwplannen, maar die regeling heeft Ollongren gesloten. Binnen korte tijd was er al voor 700 miljoen euro aan korting aangevraagd en was het budget op.

Maar volgens de Woonbond is er genoeg geld over om de sociale huren te verlagen en nieuwe corporatiewoningen te bouwen.

Excessen

Verder hebben de partijen afgesproken dat zij negatieve invloeden op de woningmarkt gaan aanpakken, zoals te veel verhuur aan toeristen in plaats van aan vaste bewoners, huisjesmelkers en andere malafide verhuurders en vakantieparken die onterecht voor vaste bewoning gebruikt worden.

"Door de grote vraag op de woningmarkt zie je excessen als veel te hoge huren en zelfs intimidatie", zegt Ollongren. "Laten we zorgen dat van de situatie de komende jaren geen misbruik kan worden gemaakt."

Bouwbedrijven

Voor de achterban van voorzitter Verhagen van Bouwend Nederland, de organisatie van aannemers en bouwbedrijven, is er veel geld te verdienen. De bedrijfstak kreeg grote klappen tijdens de financiële crisis maar is zich aan het herstellen. Hij spreekt van een "enorme urgentie".

Verhagen gaat nog voor het eind van het jaar concrete afspraken maken met provincies en gemeenten over waar welke nieuwe wijken gebouwd kunnen worden. Daarbij moeten bouwbedrijven wel het personeelstekort zien op te lossen. Ook het krijgen van bouwgrond met de nodige vergunningen levert nog vaak problemen op, zegt Verhagen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten ziet dit met vertrouwen tegemoet. "Er moeten natuurlijk wel genoeg handjes en genoeg geld zijn voor al die bouwplannen", zegt directeur Stigter. "Maar als al deze partijen samenwerken moeten we die 75.000 woningen kunnen halen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl