NOS Nieuws

Ouders bang dat zij opdraaien voor kosten Stint-verbod

Belangenvereniging Boink van ouders in de kinderopvang is bang dat de prijzen voor kinderopvang omhooggaan, als de Stint niet terugkeert op de weg. Sinds middernacht is een Stint-verbod van kracht, omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vastgesteld dat de elektrische bakfietsen mogelijk niet veilig zijn. Kinderopvangorganisaties moeten daardoor in allerijl busjes inhuren of andere alternatieve vervoersmiddelen inschakelen.

"Busvervoer is heel duur", zegt Boink-voorzitter Gjalt Jellesma. "Dat is best zorgelijk want de component vervoer zit in bijna alle gevallen in de uurprijs verwerkt. Als die stijgt gaan de prijzen van buitenschoolse omvang, die al pittig zijn, nog meer omhoog."

De Brancheorganisatie Kinderopvang bevestigt dat. "De kosten lopen nu op. We houden ons nu nog niet bezig met het kostenvraagstuk, maar je zou kunnen denken dat een structurele kostenverhoging wordt doorberekend aan de ouders", zegt een woordvoerder.

Ouders en begeleiders hebben een dubbel gevoel over het besluit om de Stint van de weg te halen en maken zich zorgen over de kosten:

Ouders en kinderbegeleiders kijken met 'dubbel gevoel' naar Stint

Boink hoopt daarom dat het ministerie heel concreet aangeeft of er iets mis was met de Stint die op de spoorwegovergang in Oss verongelukte en wat er precies aan schortte. "Misschien dat het bedrijf dat ze gebouwd heeft en onderhoudt in staat is om aanpassingen te verrichten, zodat de Stint weer veilig wordt", zegt Jellesma.

Hij trekt een vergelijking met de autobranche. "Er gebeuren ook ongelukken met auto's en busjes. Er worden soms honderdduizenden auto's teruggeroepen, omdat zaken niet veilig zijn. Het is niet zo dat die auto's daarna niet kunnen terugkeren op de openbare weg."

Jellesma vindt niet dat de minister te rigoureus heeft gehandeld door alle vervoer met Stints te verbieden. "Ik ben niet van de Stints, ik ben voor veilig vervoer voor kinderen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl