Hollandse Hoogte | Justin Tang

De Verenigde Staten en Mexico hebben met Canada overeenstemming bereikt over een aanpassing van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA). Daarmee lijkt een drielandenverdrag gered: president Trump dreigde uit het verdrag te stappen en alleen met Mexico verder te gaan als hij niet meer toezeggingen van Canada kreeg.

Net voor de deadline van middernacht werd een akkoord op hoofdlijnen bereikt waar ook president Trump zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Het nieuwe akkoord moet het bestaande verdrag uit 1994 vervangen.

Trump eiste dat er opnieuw zou worden onderhandeld over het verdrag, omdat het bestaande akkoord volgens hem nadelig uitpakte voor de werkgelegenheid in de VS. De Amerikaanse president had gewaarschuwd voor heffingen op Canadese producten als er geen nieuwe afspraken zouden worden gemaakt.

In het nieuwe akkoord staan onder meer afspraken over de toegang van de VS tot de Canadese zuivelmarkt. De importtarieven die Trump onlangs op aluminium en staal invoerde, blijven voorlopig gewoon gehandhaafd.

'Goede dag'

De twee landen spreken van een overeenkomst die zorgt voor vrijere markten, eerlijker handel en krachtige economische groei. "Dit is een goede dag voor Canada", vatte de Canadese premier Trudeau het samen.

Eerder sloot de VS al een akkoord met Mexico. Daarbij werden onder meer afspraken gemaakt over een minimumloon voor arbeiders in de auto-industrie. Daardoor wordt de Amerikaanse automarkt beschermd tegen de lage lonen in Mexico.

America first

In het eerste NAFTA-verdrag, dat op 1 januari 1994 in werking trad, hadden Mexico, de VS en Canada verregaande afspraken gemaakt over vrijhandel. Dat leidde tot een enorme stijging in de onderlinge export, maar critici in de VS betreurden dat Amerikaanse industrieën uitweken naar Mexico, waar de lonen lager zijn.

Voor president Trump waren de heronderhandelingen over het verdrag een van de speerpunten van zijn America first-beleid.

STER reclame