DNB: Nederlandse banken doen te weinig tegen malversaties

ANP

Nederlandse banken doen te weinig om witwaspraktijken zoals bij ING te voorkomen. Dat heeft De Nederlandse Bank (DNB) gerapporteerd aan minister Hoekstra van Financiën naar aanleiding van de misstanden bij ING en de boete van 775 miljoen euro.

Vooral van besturen en raden van commissarissen verwacht DNB de komende tijd een "grote inspanning". Zij moeten zich persoonlijk inzetten om witwassen, fraude en andere malversaties onder hun leiding te voorkomen. ING wordt extra in de gaten gehouden.

DNB dringt ook aan op meer samenwerking tussen Europese banken omdat de meeste witwaspraktijken en andere financieel-economische criminaliteit de grens over gaan.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

DNB: Nederlandse banken doen te weinig tegen malversaties

Minister Hoekstra van Financiën noemt het een zorgelijk signaal. "Het betekent dat er veel gebeurd is, maar ook nog veel zal moeten gebeuren." Hoekstra zal banken blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

"Cultuur begint aan de top." Hij heeft bankdirecteuren laten weten weinig 'clementie' te hebben met dit type gedrag. "Het gaat natuurlijk allemaal om het vertrouwen wat Nederlanders moeten kunnen hebben in de financiële sector." Dat vertrouwen moet volgens Hoekstra versterkt worden.

DNB constateert dat bij meer banken de toezichtregels niet nageleefd worden. Uit onderzoek van DNB blijkt dat "bij verschillende banken sprake is van het doen van onvoldoende klantenonderzoek en een gebrekkige transactiemonitoring."

De poortwachtersfunctie van banken tegen fraude, witwassen en andere financieel-economische criminaliteit binnen de bankensector is daardoor te vaak onvoldoende op orde. De toezichthouder vindt de herstel- en verbeterplannen van ING adequaat, maar waarschuwt dat "het een langdurig en intensief proces is om de de poortwachtersfunctie bij ING op adequaat niveau te brengen."

DNB wijst er terloops ook op dat het toezicht in de afgelopen jaren is verscherpt en opgevoerd met twee keer zoveel mensen. Maar voor goed toezicht heeft DNB meer mensen nodig, gezien de omvang van de witwasproblematiek en terrorismefinanciering en technologische ontwikkelingen,zoals de opkomst van crypto's.

STER Reclame