SP-leider Marijnissen, PvdA-leider Asscher en GroenLinks-leider Klaver bij de APB ANP

In het traditionele debat in de Tweede Kamer over de Prinsjesdagstukken ging het veel over de afschaffing van de dividendbelasting, maar het was zeker niet het enige onderwerp.

Zo was er het plan van de VVD om in probleemwijken mensen voor hetzelfde vergrijp twee keer zoveel straf te geven als in andere woonwijken. Dat leidde tot zeer kritische reacties, ook van coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie. "Dit is bizar en slaat nergens op", zei CDA-voorman Buma.

Wilt u een indruk van het debat, kijk hier deel 1 van de Algemene Beschouwingen:

Terugkijken: deel 1 van de Algemene Beschouwingen in zes minuten

Ook PVV-leider Wilders kwam met een eigen voorstel. Daarin staat dat bepaalde islamitische uitingen in Nederland verboden moeten worden. Dat voorstel leverde hem harde kritiek op van andere Kamerleden. D66-leider Pechtold noemde het "de verzamel-elpee van Wilders" met een herhaling van eerdere standpunten die het toch nooit gaan halen. Maar dat kon Wilders niets schelen. "Als het moet, ga ik nog 15 jaar door voor het verdedigen van onze vrijheid."

Wilders en Pechtold kwamen later in een aanvaring terecht omdat Wilders een toespeling maakte op berichten in de media over het privéleven van Pechtold. Die vond dat niet kunnen, waarop Wilders zei dat Pechtold zelf in 2010 ook het privéleven van PVV'ers in de Tweede Kamer wilde bespreken.

Kijk hier deel 2 van de Algemene Beschouwingen:

Terugkijken: deel 2 van de Algemene Beschouwingen

Buma kwam later op de toon van het debat terug. Hij doelde ook op de uitspraken uitgewisseld tussen Wilders en partijleider Kuzu van Denk dat de ander maar moest "oprotten". "Er zijn grenzen overschreden", zei Buma.

Toch ging het ook regelmatig over het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen. Dat wordt door het overgrote deel van de oppositie als een slecht idee gezien. Bijna alle woordvoerders van oppositiepartijen vinden dat het kabinet met de maatregel geld over de balk smijt, dat het beter aan andere dingen kan besteden.

Volgens de oppositie is de maatregel slecht gemotiveerd en is het niet voor niets dat veel mensen weinig vertrouwen hebben in de afschaffing. SP-leider Marijnissen noemde het plan het symbool van een politieke elite die niet ten dienste staat van de samenleving.

Crisis in publieke sector

Maar de regeringspartijen geven de oppositie weinig hoop dat de maatregel niet doorgaat. Zo zei CDA-leider Buma dat als de dividendbelasting blijft het risico groot is dat dan bedrijven weggaan uit Nederland en dat we ons dan "voor onze kop slaan".

Een deel van de oppositie verbond de discussie over dividendbelasting rechtstreeks met de wat sommigen noemen "crisis in de publieke sector". Volgens die partijen is die sector jarenlang verwaarloosd en investeert het kabinet er ook nu nog te weinig in.

Dichtgetimmerd verhaal

De linkse oppositie kwam met een tegenbegroting die een aantal plannen van het kabinet schrapt en bijvoorbeeld extra geld uittrekt voor de salarissen van mensen in de zorg, het onderwijs en de politie. Maar de coalitie is niet erg onder de indruk en vindt dat er al genoeg is gedaan. Politiek verslaggever Ron Fresen sprak van "een dichtgetimmerd verhaal van de coalitie met nauwelijks kansen voor de oppositie".

Kijk hier deel 3 van de Algemene Beschouwingen:

Terugkijken: deel 3 van de Algemene Beschouwingen in vijf minuten

Donderdag is premier Rutte op een informele Europese Raad in Salzburg in Oostenrijk. Daarom gaat het debat vrijdagochtend weer verder met zijn antwoorden namens het kabinet.

STER reclame