Wild zwijn aan de rand van Vierhouten (Gelderland) ANP

Minister Schouten roept mensen op om geen vlees mee te nemen uit Oost-Europese landen waar varkenspest is geconstateerd bij varkenshouderijen. De producten zouden besmet kunnen zijn en de ziekte naar Nederland kunnen brengen.

"Wees heel alert", zegt ze. "Neem geen vlees mee als je uit die landen komt. En als je dat wel doet, laat het zeker niet in de natuur slingeren."

Schouten heeft vanochtend spoedoverleg gevoerd met landbouworganisatie LTO en met de provincies, nu in België Afrikaanse varkenspest is aangetroffen bij wilde zwijnen. De ziekte is zeer besmettelijk en dodelijk voor alle soorten varkens. Mensen kunnen geen varkenspest krijgen.

'Hulp nodig'

"In Nederland is er vooralsnog geen Afrikaanse varkenspest vastgesteld en we doen er alles aan om dat te voorkomen", zegt de minister. Ze benadrukt dat de hulp van iedereen daarbij nodig is en dat de partijen die vanmorgen om de tafel zaten zeer bereidwillig zijn om mee te werken.

Tot nu toe worden vrachtwagens die varkens vervoeren en uit landen komen waar de Afrikaanse varkenspest bij veehouderijen heerst, bij de grensovergang met Nederland extra gereinigd. Ook worden wilde zwijnen in Nederland geregeld gecontroleerd. Er zijn wilde zwijnen in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Schouten ziet vooralsnog geen reden om nieuwe maatregelen te nemen.

Europa

Intussen heeft de gezondheidscommissie van de EU een gesprek aangekondigd met België over de uitbraak, voor zover bekend de eerste in het westen van Europa. Ook worden komend weekend twee experts van de EU naar België gestuurd.

Frankrijk heeft verscherpte controles ingesteld in de grensprovincies met België.

Roemenië

In Roemenië, waar veel kleinschalige varkensteelt is, zijn al 230.000 varkens geruimd, goed voor een schadepost van zo'n 10 miljoen euro. De premier van Roemenië heeft om extra financiële hulp gevraagd. De EU heeft 2 miljoen euro toegezegd.

De Afrikaanse varkenspest verspreidt zich makkelijk in Roemenië doordat zogeheten thuisboeren daar varkens houden in hun achtertuin. Varkensteelt in West-Europa is professioneler en de dieren komen daardoor minder in aanraking met wilde natuur.

Vermoed wordt dat de ziekte door menselijk toedoen in België is beland. Omdat het virus in een keer is overgesprongen van Oost-Europa naar België, zonder daarbij varkens in tussenliggende landen te besmetten, denken experts dat de zwijnen ziek zijn geworden door besmet vleeswaar uit Oost-Europa.

STER reclame