NOS Nieuws

'Bedrijven sjoemelen met recycling kunstgrasvelden'

De enige twee bedrijven die zich in Nederland bezighouden met de recycling van kunstgrasvelden overtreden de regels bij de opslag en verwerking van de velden. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla.

Gemeenten betalen tussen de 10.000 en 20.000 euro voor het recyclen van een kunstgrasmat. Maar van dat recyclen komt volgens het tv-programma alleen weinig terecht.

Via de Wet openbaarheid bestuur (WOB) verkregen de journalisten documenten van onder meer de Omgevingsdienst van Gelderland. Daaruit blijkt dat het Barneveldse afvalverwerkingsbedrijf Vink al ruim een jaar in overtreding is als het gaat om de opslag van de kunstgrasmatten. Miljoenen kilo's aan versleten velden liggen op grond waar dat niet mag en verontreinigen daar de bodem.

Metershoge stapels

Gelderland is volgens Zembla op de hoogte van de overtredingen. Die worden alleen gedoogd, omdat de provincie geen idee heeft wat het anders met de matten moet doen.

Bij recyclingbedrijf TUF in Dongen zijn de kunstgrasmatten metershoog opgestapeld. Verder zouden er matten illegaal naar het buitenland zijn gebracht. De gemeente heeft het bedrijf meerdere dwangsommen opgelegd, maar die worden niet betaald.

"Dit is moedwillig de zaak vervuilen ter wille van winst", aldus voormalig milieuofficier en bijzonder hoogleraar milieurecht Gustaaf Biezeveld over de overtredingen van de bedrijven in de Zembla-uitzending.

Complex proces

Kunstgrasvelden moeten gemiddeld na zo'n vijftien jaar worden vervangen. De ondergrond is populair bij sportclubs, omdat die relatief weinig onderhoud vergt. Zo beschikte in 2016 ruim 58 procent van de amateurvoetbalclubs over een of meerdere kunstgrasvelden. Alleen deze zomer werden er al 200 velden vervangen.

Het recycleproces is prijzig en complex, omdat onder meer zand en rubber moet worden gescheiden van de kunstgrasvezels.

Zorgen over veiligheid

Na een eerdere uitzending van Zembla in oktober 2016 ontstond onrust over de veiligheid van kunstgras. De korrels van vermalen oude autobanden zouden chemisch afval zijn en onder meer pak's bevatten, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, die mogelijk kankerverwekkend zouden zijn.

In maart concludeerden twee Amerikaanse kankerspecialisten in een onderzoek nog dat er geen verband was tussen lymfeklierkanker en sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl