Het Jeugdjournaal interviewt Howick en Lili
NOS Nieuws

Harbers wil weinig kwijt over 'horror-weekend' Howick en Lili

Staatssecretaris Harbers wil niet zeggen waarom hij zaterdag alsnog heeft besloten dat de Armeense kinderen Howick en Lili in Nederland mogen blijven. Hij zegt dat hij alle feiten heeft afgewogen, ook een aantal "actuele ontwikkelingen met betrekking tot het welzijn en de veiligheid van de twee", en vervolgens op eigen houtje een besluit heeft genomen.

Vanwege het individuele karakter van de zaak en de privacy van de betrokkenen wil hij niet zeggen wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven om zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken. Wel wil hij kwijt dat de gebeurtenissen geen consequenties hebben voor andere kinderen in vergelijkbare omstandigheden. "Dit was een uniek besluit in een unieke zaak", zegt hij.

Hij voegde eraan toe dat hij de beslissing niet lichtvaardig heeft genomen en dat hij zich zeker niet onder druk heeft laten zetten door Kamerleden van de ChristenUnie en D66, die hem zaterdag volgens de geruchten zouden hebben gebeld.

Harbers moest zich vandaag in de Tweede Kamer verantwoorden voor de gebeurtenissen op vrijdag en zaterdag. De SP sprak van een "horror-weekend", waarin het kabinet eerst zei dat de uitzetting van Howick en Lili zou doorgaan en vervolgens, nadat de kinderen waren weggelopen, dat ze toch mochten blijven.

Verruiming kinderpardon

Linkse oppositiefracties willen dit scenario in de toekomst voorkomen. "Het moet vooral voor Howick en Lili zelf een nachtmerrie zijn geweest", zei GroenLinks-Kamerlid Van Ojik. Ze willen dat het huidige kinderpardon wordt verruimd, met een schone lei voor ongeveer 400 in Nederland gewortelde kinderen die in onzekerheid zitten over hun uitzetting. Volgens hen wordt 90 tot 95 procent van de aanvragen niet gehonoreerd.

Harbers herhaalde nog eens dat het kabinet niet van plan is de regeling te versoepelen, zoals ook in het regeerakkoord is vastgelegd. Met name de VVD en het CDA staan daar volledig achter. D66-Kamerlid Groothuizen zei dat hij op zich wel voor verruiming is, maar dat hij zich gebonden voelt aan de afspraken die vorig jaar, tijdens de formatie, zijn gemaakt.

Op zoek naar lessen

De staatssecretaris heeft twee onderzoeken aangekondigd. Ten eerste wil hij dat een onafhankelijke commissie kijkt of asielprocedures kunnen worden versneld. Hij wil dat volgend jaar rapport wordt uitgebracht. Ten tweede wil hij dat de Inspectie Justitie en Veiligheid zich buigt over de chaotische weken die vooraf gingen aan zijn discretionaire besluit om Howick en Lili te laten blijven.

Hij stelt dat hij geen aanwijzingen heeft dat er dingen fout zijn gegaan, maar zegt dat er in deze zaak heel veel besluiten zijn genomen en heel veel meningen zijn verkondigd en dat het goed is "om terug te gaan naar de feiten".

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl