NOS Nieuws

'Dit wordt een vogelparadijs, dat is toch kicken!'

  • Michael de Smit

    verslaggever

  • Michael de Smit

    verslaggever

De Marker Wadden, de trots van Natuurmonumenten. Vijf aangelegde eilanden midden in het Markermeer, 9 kilometer voor de kust van Lelystad. Vanaf vandaag zijn ze te bezoeken, maar de natuur moet zich er nog ontwikkelen. Wie ernaartoe gaat moet dus goed zoeken om een bijzondere vogel te spotten.

In deze video kijkt boswachter André Donker twintig jaar vooruit en laat de toekomst van het Marker Wad zien:

Boswachter André Donker over de Marker Wadden

Het doel van de Marker Wadden is om natuur te herstellen. De eilanden moeten voor vogels een broed- en rustplaats worden. Vissen zoals de spiering, zeelt en zeeforel moeten er weer in groten getale voor gaan komen.

Het Markermeer is na het aanleggen van de Afsluitdijk en de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen 'natuurarm' geworden. De ecologie is achteruit gehold door het ontbreken van getijden en de verandering van zout naar zoet water. "Het is een doodse poel geworden", zegt boswachter André Donker.

Volgens Natuurmonumenten moet het Markermeer veranderen van 'een verstikkende slibdeken in een natuurlijk wetland'. Het meer is op de meeste plaatsen maar maximaal 4 meter diep. Voor dieren is er nagenoeg geen eten te vinden. Dat is volgens boswachter Donker nu al aan het veranderen.

André Donker

De afgelopen paar jaar zijn er enorme hoeveelheden zand, slib en klei uit het meer gebaggerd en opgespoten. De aanleg kostte 75 miljoen euro. Afgelopen week is de laatste hand gelegd aan het hoofdeiland. Van de vijf eilanden is dit het grootste en enige waar ook bezoekers mogen komen. Er zijn wandelpaden aangelegd, een haven en uitkijktorens gebouwd. Het bezoekerscentrum en de accommodaties voor onderzoekers komen later.

Uitbreiding

De eilanden zijn nauwelijks nog ontdekt door de vogels en vissen of er wordt al nagedacht over een uitbreiding van de eilandengroep. De provincie Flevoland verwacht tienduizenden bezoekers per jaar en wil erkenning voor een nieuw nationaal park Nieuw Land genaamd. Dat nationale park zou de Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en Marker Wadden en Markermeer omvatten.

Ik zie straks lepelaars in de open plassen en hoor de roerdomp. Dat is toch kicken?

Boswachter Donker

"Het Markermeer is heel groot, dus we willen nog veel meer eilanden erbij", zegt Michiel Rijsberman (D66) als hij nog net voor de officiële opening de Marker Wadden bezoekt. "Bij elkaar moet dat het toerisme versterken en het geld wat we daarmee op kunnen halen, kunnen we weer in de natuur steken. Dat versterkt elkaar."

Een termijn waarop deze uitbreiding er zal komen is er nog niet. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de plannen nog goedkeuren.

De eerste tekenen dat de natuur zich ook daadwerkelijk herstelt, zijn er trouwens al. Vogels gebruiken de eilanden al als rust en broedplaats. Boswachter Donker ziet het al helemaal voor zich: "Ik zie straks lepelaars in de open plassen en hoor de roerdomp. Dat is toch kicken? Dit wordt een vogelparadijs."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl