Hollandse Hoogte

Het kerkgenootschap Jehovah's Getuigen heeft er "geen enkel bezwaar" tegen dat er aangifte is gedaan van seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Dat laat een woordvoerder weten in reactie op het nieuws dat het Openbaar Ministerie negen gevallen van seksueel geweld binnen de gemeenschap onderzoekt.

"Uiteraard hebben wij er geen enkel bezwaar tegen dat er aangiften zijn ingediend en dat betrokkenen zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden", staat in de reactie. "Wij zien de bevindingen van het OM dan ook met belangstelling tegemoet."

Omdat Jehovah's Getuigen niet bekend zegt te zijn met de details van de meldingen, wil de gemeenschap het verder bij die reactie houden. Voor een algemener standpunt over kindermisbruik, verwijst de woordvoerder naar Het Bijbels standpunt van Jehovah's Getuigen over de bescherming van kinderen, dat daarover is geschreven.

'Bijbels standpunt'

In dat 'Bijbels standpunt' staat onder meer dat het kerkgenootschap kindermisbruikers nooit in bescherming neemt tegen de autoriteiten. Ouders hebben volgens de tekst het recht om aangifte te doen, zonder daarover door de ouderlingen bekritiseerd te worden. Dat moet hen volgens die regels ook worden verteld. Ook mogen ze hulp van deskundigen inroepen.

Als een geval van misbruik bij de ouderlingen bekend wordt, moeten die daar weer melding van maken bij een bijkantoor. Die afdeling van het genootschap houdt toezicht op Jehovah's Getuigen in een land of gebied en moet er volgens de interne regels op toezien dat de wettelijke meldplicht voor kindermisbruik wordt nageleefd.

Verder staat in de tekst dat ouderlingen zelf aan de hand van de Bijbel een onderzoek beginnen na een melding van misbruik. Als het gemeentelid geen berouw heeft, wordt die persoon uit de gemeente gezet. Als de misbruikpleger blijft, mag hij of zij volgens het document pas na tientallen jaren een verantwoordelijke positie bekleden.

Verschil in aantal meldingen en aangiftes

In hoeverre Jehovah's Getuigen de regels in het 'Bijbels standpunt' volgt, is niet duidelijk. Hoewel er dus in het document staat dat het kerkgenootschap zich moet houden aan de wettelijke meldplicht voor kindermisbruik, denkt stichting Reclaimed Voices dat misbruik wordt toegedekt.

Reclaimed Voices komt op voor de belangen van slachtoffers en kreeg in totaal 276 meldingen over misbruik, een groot verschil met het aantal aangiftes. Ook dagblad Trouw, dat regelmatig schreef over de misstanden, kreeg meerdere meldingen van misbruik.

STER reclame