NOS Nieuws

Afval gaat weer vaker naar de ouderwetse stortplaats

Afval verdwijnt weer vaker naar de stortplaats, bevestigt de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Ondanks inzet van de overheid op duurzamere alternatieven zoals verbranding en recycling, neemt het aantal ontheffingen op het stortverbod toe, schrijft het FD op basis van onderzoek in de sector.

In de eerste helft van 2018 is voor 130.000 ton meer afval een stortvergunning gegeven dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste zes maanden van dit jaar werd voor 820.443 ton afval een ontheffing op het stortverbod verleend, dat komt neer op ruim 63.000 vuilniswagens.

Meer afval

Door het overaanbod van afval ligt zo'n 600.000 ton vuilnis nog te wachten op verbranding. De groei van het afval heeft meerdere oorzaken. De hoeveelheid huishoudelijk afval is tegen de verwachting in niet afgenomen en door de economische groei wordt meer afval geproduceerd.

Tijdens de economische crisis kampten de afvalverwerkers nog met overcapaciteit. Daarom sloten ze langlopende contracten voor de import van afval uit het buitenland. Dit importafval is volgens de VA geen oorzaak van de toename van het stortafval. De import van buitenlands afval is dit jaar zelfs sterk teruggelopen, zegt de VA.

De groei van de Nederlandse afvalberg wordt mogelijk deels veroorzaakt doordat China op 1 januari een importverbod heeft ingesteld op verschillende soorten afval, waaronder plastic. Hierdoor was de verwachting dat er veel meer afval verdwijnt in de Europese verbrandingsovens.

Stortverbod

In Nederland geldt een stortverbod voor herbruikbare en brandbare afvalstoffen. Een ontheffing hiervoor kan worden aangevraagd wanneer twee afvalverbrandingsinstallaties zeggen het afval niet te kunnen verwerken, bijvoorbeeld door capaciteitsproblemen.

Plannen voor uitbreidingen van de verbrandingscapaciteit zijn er niet. De VA verwacht dat er in de komende jaren meer afval wordt gescheiden waardoor er minder te verwerken restafval is. Dit betekent volgens de belangenbehartiger van de afvalbedrijven echter niet dat ook minder afval wordt weggebracht naar de stortplaats: sorteer- en scheidingsprocessen die nodig zijn voor recycling geven restafval, dat moeten worden verbrand of gestort.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl