NOS NieuwsAangepast

Kinderombudsman: waarom hield Belastingdienst kinderopvangtoeslag in?

Ze raakten soms in grote financiële problemen, de ruim 200 gezinnen met jonge kinderen van wie de kinderopvangtoeslag in 2014 van het ene op het andere moment zonder onderbouwing werd stopgezet door de Belastingdienst. Signalen van fraude waren reden om 235 ouders die klant waren bij hetzelfde gastouderbureau hun recht op toeslag te ontnemen. Maar in slechts 27 gevallen is officieel vastgesteld dat die rigoureuze beslissing terecht was, bleek pas jaren en talloze processen later.

Dat de Belastingdienst roekeloos te werk is gegaan, is al vastgesteld in een uitspraak over de kwestie door de Raad van State en door de Nationale ombudsman, die er een vernietigend rapport over schreef. Vanwege vorderingen van gemiddeld 2500 euro, ontbrekende toeslagen en de trage afhandeling van hun bezwaren - een aantal zaken lopen nog - raakten sommige ouders in de schulden en moesten mensen hun baan opzeggen om voor hun kinderen te gaan zorgen.

Belang van het kind

Nu trekt ook de Kinderombudsman aan de bel. Dat er veel is misgegaan, staat volgens ombudsvrouw Kalverboer buiten kijf. En in een brief wordt de Belastingdienst gevraagd antwoord te geven op de vraag of de belangen van kinderen zijn meegewogen in de beslissing de toeslagen in te houden. Daarmee werd de kinderen in feite opvang onthouden.

De overheid is verplicht ouders te ondersteunen in de opvoeding en daar voorzieningen voor te bieden, in dit geval in de vorm van kinderopvang, staat in de brief. Volgens het internationale Kinderrechtenverdrag telt het belang van het kind altijd het zwaarst.

Als daarvan wordt afgeweken, moet dat goed worden gemotiveerd. Omdat deze motivatie ontbreekt, wil de Kinderombudsman alsnog binnen vier weken weten waarom kinderen geen opvang hebben gehad.

Excuses

De Belastingdienst laat weten binnen deze termijn met een antwoord te komen. Ook wijst een woordvoerder erop dat ouders excuses hebben gekregen voor de trage afhandeling van bezwaren en de slechte communicatie. De werkwijze van de dienst Toeslagen is inmiddels aangepast. Tegenwoordig wordt ouders eerst om bewijzen en toelichting gevraagd, voordat een toeslag wordt stopgezet.

Volgens de Belastingdienst is de toeslag in de helft van de gevallen terecht stopgezet. Daarbij wordt aangenomen dat mensen die niet in bezwaar of in hoger beroep zijn gegaan tegen de maatregel (dat zijn er 79) ten onrechte een toeslag hebben ontvangen.

Maar de advocaat van een aantal gedupeerden, Eva González Pérez, bestrijdt dit. Volgens haar zijn ouders moegestreden of hebben ze simpelweg geen geld om te procederen. Bij 129 ouders is officieel vastgesteld dat de Belastingdienst de toeslag niet had mogen stoppen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl