ANP

Een verpleeghuisarts die euthanasie uitvoerde bij een 74-jarige demente wilsonbekwame vrouw in Den Haag heeft een berisping gekregen. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vindt dat de arts had moeten proberen om het besluit van tevoren met de vrouw te bespreken.

De 74-jarige vrouw had ooit een euthanasieverklaring getekend. Daar stond in dat ze zelf het moment van haar dood wilde bepalen. Later, toen ze steeds verwarder werd, uitte ze geregeld bedenkingen bij de euthanasieverklaring. Het ene moment zei ze dood te willen, op andere momenten leek ze nog wel te willen leven.

Slaapmiddel

In 2016 voerde haar behandelend arts in het verpleeghuis euthanasie uit, zonder dat de vrouw daarover was ingelicht. Ze kreeg eerst een slaapmiddel in haar koffie. Ze werd wakker toen de arts de dodelijke middelen toediende en kwam omhoog. Haar familie hield haar vast en maande haar tot kalmte.

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie oordeelde eerder al dat de arts onzorgvuldig had gehandeld. Ze had niet tot euthanasie mogen overgaan, omdat de schriftelijke verklaring van de 74-jarige vrouw onduidelijk en tegenstrijdig was. Overigens hadden twee onafhankelijke artsen na een bezoek aan de vrouw geoordeeld dat ze ondraaglijk leed.

Strafrechtelijk onderzoek

Naar de arts, een specialist ouderengeneeskunde, loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. Dat is een van de redenen dat het tuchtcollege het bij een berisping laat. Verder speelt mee dat ze steeds het belang van de patiënt heeft proberen te dienen. Bovendien had een zwaardere straf, zoals een schorsing, niet veel uitgemaakt aangezien de arts inmiddels met pensioen is.

STER reclame