NOS Nieuws

Ook basisschooldirecteuren willen meer salaris, en gaan actievoeren

  • Ben Meindertsma

    Researchredacteur

  • Ben Meindertsma

    Researchredacteur

Basisschooldirecteuren gaan na de zomer voor zichzelf actievoeren. Ze zijn ontevreden met de uitkomst van de salarisonderhandelingen voor leraren. Zo verdienen in de nieuwe cao de bestbetaalde leraren meer dan de meeste adjunct-directeuren.

"Het is nu tijd om voor onszelf op te komen", zegt Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders. "Tot nu toe hebben we vooral meegestaakt om de leraren te ondersteunen. Vanaf september gaan we actievoeren voor ons eigen salaris."

De blijdschap in lerarenkamers was vorige maand groot, toen bekend werd dat leerkrachten in het basisonderwijs er gemiddeld 8,5 procent en een bonus van bijna een half maandsalaris bij krijgen. Maar niet bij iedereen ging de vlag uit. Directeuren, conciërges, klassenassistenten, logopedisten en schoolpsychologen moeten het doen met veel minder: 2,5 procent extra loon en geen forse bonus.

Kleuterjuf

Voor de 60-jarige Gerry Haagmans was de cao-uitkomst een flinke teleurstelling. Al veertig jaar werkt ze als kleuterjuf in het Limburgse dorpje Linne. Ze volgde de afgelopen vier jaar, deels in eigen tijd, twee opleidingen, zodat ze vanaf deze zomer officieel aan de slag kon als adjunct-directeur van haar basisschool. Maar hoewel ze in de praktijk al een paar dagen per week als adjunct-directeur werkt, ziet ze nu af van de mogelijkheid om formeel adjunct te worden.

Dan denk je, waar heb ik het allemaal voor gedaan?

Gerry Haagmans

Als ze zou tekenen gaat ze er namelijk 50 euro per maand op achteruit ten opzichte van haar nieuwe salaris als kleuterjuf, en loopt ze een bonus van zo'n 1700 euro mis. "Het is na vier jaar zo'n zware studie heel frustrerend", vertelt Haagmans. "Dan denk je, waar heb ik het allemaal voor gedaan? Je doet het natuurlijk niet alleen voor het geld, maar je wilt wel gewaardeerd worden voor dat wat je doet."

Het draait allemaal om die ene zin uit het regeerakkoord. "We verbeteren de arbeidsvoorwaarden voor docenten", spraken de coalitiepartijen af. Toen de vakbonden en de PO-raad met elkaar gingen onderhandelen over een nieuwe cao besloten ze dat het ondersteunend en leidinggevend personeel hier niet onder zouden vallen. Bijna 19.000 mensen (zo'n 20 procent van al het personeel) in het basisonderwijs gaan daardoor niet naar een hogere salarisschaal.

Acties

Ondanks de kritiek van de schooldirecteuren staat de handtekening van de Algemene Vereniging Schoolleiders gewoon onder het bereikte akkoord. "Het was een afweging tussen twee kwaden", stelt Van Haren. "De verbetering van de lerarensalarissen moesten we zo snel mogelijk vastleggen in het belang van de sector. Je mag van leiders verwachten dat je even pas op de plaats maakt." Toch stemden ze daarmee in met een akkoord waar ze voor zichzelf niet tevreden over waren. "Het moet nu wel gaan gebeuren. We laten het niet los."

Het gaat zeker een actie zijn die ouders en leerlingen zullen merken.

Petra van Haren

Driekwart van de leden stemde voor het cao-akkoord. Maar uit een eigen peiling bleek recentelijk dat 91 procent van de leidinggevenden vindt dat de bond nu acties moet beginnen voor schoolleiders.

De eerste actie staat inmiddels gepland. Op 12 september gaan schooldirecteuren in Zuid-Holland en Zeeland iets ondernemen. Van Haren wil nog niet zeggen wat ze gaan doen: "Staken heeft voor een schooldirecteur niet zo veel zin, maar het gaat zeker een actie zijn die ouders en leerlingen zullen merken."

Klassenassistenten

Van al het personeel dat niet lesgeeft, waren de leidinggevenden de enigen die een eigen vertegenwoordiger hadden aan de onderhandelingstafel. De klassenassistenten en conciërges werden onder andere vertegenwoordigd door de FNV Onderwijs en Onderzoek, die op hun beurt weer de AOB heeft gevraagd namens hen te onderhandelen. "Misschien was dat wel het probleem", suggereert Jan Boersma van de FNV. "De AOB vertegenwoordigt vooral de leerkrachten, waardoor niemand specifiek opkwam voor het personeel in de lagere salarisschalen in het basisonderwijs.

De klassenassistenten verdienen het minste en hebben net als de leerkrachten gestaakt en gedemonstreerd in Den Haag. Ook Boersma heeft daarom dubbele gevoelens bij het bereikte akkoord. "Ik ben blij dat er een akkoord is. Maar iedereen in het basisonderwijs heeft lang op de nullijn gestaan, dus een extra inhaalbeweging - ook voor het ondersteunend personeel - zou plezierig zijn geweest."

Schoolpsychologen

Voor orthopedagogen en schoolpsychologen geldt dat zij straks in sommige gevallen minder verdienen dan intern begeleiders, die in de regel minder complexe zorgvragen behandelen maar wel onder de nieuwe lerarenschalen vallen. Dit probleem doet zich vooral voor op scholen waar de intern begeleiders in de hogere lerarenschaal zitten.

De Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen had dit graag anders gezien, maar zegt er tot hun spijt niet in geslaagd te zijn om aansluiting te vinden bij een vakbond die namens hun achterban zou kunnen onderhandelen. Voor de onderhandelingen over de nieuwe cao volgend jaar hopen ze dat geregeld te hebben.

Ook de leerkrachten gaan opnieuw actievoeren. Zij vinden hun achterstand op hun collega's in het voortgezet onderwijs nog steeds te groot. Aan hun acties zal ook onderwijsondersteunend personeel deelnemen. Zij voeren geen zelfstandige acties, omdat ze niet apart vertegenwoordigd zijn in een vakbond.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl