Hollandse Hoogte | Flip Franssen
NOS Nieuws

Extra geld voor zelfmoordpreventie: 'Dit gaat levens redden'

Stichting 113 Zelfmoordpreventie krijgt jaarlijks twee miljoen euro extra subsidie. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil daarmee het aantal zelfdodingen en zelfmoordpogingen terugdringen.

113 heeft onder meer een website en telefoonnummer waarop mensen met suïcidale gedachten of gevoelens terechtkunnen. Ze krijgen er hulp van professionals en vrijwilligers.

Tot nu toe kreeg de stichting jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. Dat bedrag gaat omhoog naar 5,4 miljoen euro. Volgens Blokhuis kan 113 daardoor meer hulpverleners inzetten. Ook is er meer geld voor trainingen aan bijvoorbeeld huisartsen, scholen en mensen die rond het spoor werken, waardoor zij signalen voor zelfdoding sneller kunnen herkennen.

Forse toename jongeren

Begin deze maand werd bekend dat het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar fors is toegenomen. In 2017 maakten 81 mensen in deze leeftijdsgroep een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder. Ook het totale aantal zelfdodingen nam vorig jaar toe, van 1894 naar 1917.

"Elke zelfmoord staat voor een wereld aan verdriet en machteloosheid", zegt Blokhuis. "We moeten ons tot het uiterste blijven inspannen om het aantal suïcides terug te dringen."

Elke zelfmoord staat voor een wereld aan verdriet en machteloosheid

Staatssecretaris Blokhuis

De staatssecretaris heeft hoge verwachtingen van de verhoogde subsidie. "113 Zelfmoordpreventie kan met het forse extra geld bijvoorbeeld veel senior hulpverleners opleiden, die op hun beurt veel meer juniors opleiden, die op hun beurt veel meer vrijwilligers begeleiden. Dat leidt er allemaal toe dat er veel meer gesprekken van hogere kwaliteit gevoerd kunnen worden met de mensen die hulp hard nodig hebben."

Naast de verhoogde subsidie voor 113 stelt Blokhuis in totaal 15 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en lokale initiatieven om zelfdodingen te voorkomen. Er komt ook extra aandacht voor het terugdringen van zelfdodingen onder LHBTi-jongeren, onder meer met video's waarin ouders vertellen hoe zij hun kinderen hebben gesteund.

Meerdere keren per maand voel je: met deze persoon hebben we het verschil kunnen maken, in elk geval voor vandaag en misschien voor deze week

Jan Mokkenstorm, directeur van 113

Jan Mokkenstorm, psychiater en directeur van 113, verwacht dat de verhoogde subsidie zelfdodingen kan voorkomen. "We worden al jaren overspoeld met meer hulpvragen, die we moeilijk konden beantwoorden. We krijgen ongeveer 160 crisisoproepen per etmaal en bij extra drukte zaten we vaak met de handen in het haar. Dit extra geld geeft ons de capaciteit om ook bij pieken de oproepen goed te beantwoorden."

Volgens Mokkenstorm is het lastig om het effect van hulplijnen aan te tonen. "Iets dat je voorkomt kun je niet tellen, want je kunt niet tellen wat er niet is gebeurd. Maar internationaal is wel duidelijk dat hulplijnen bijdragen aan het redden van levens. We hebben zelf ook meerdere keren per maand het gevoel: met deze persoon hebben we het verschil kunnen maken, in elk geval voor vandaag en misschien voor deze week."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl