Een jonge mannetjesolifant in de Okavango Delta, Botswana Reuters

Het Wereld Natuur Fonds is niet ingenomen met de plannen van de regering van Botswana om de plezierjacht op olifanten weer toe te staan. Sinds 2014 geldt er een jachtverbod, maar volgens de overheid zijn er te veel olifanten en brengen de dieren schade toe aan landbouwgewassen. Volgens het WNF zijn er andere oplossingen voor het olifantenprobleem.

Christiaan van der Hoeven van het Wereld Natuur Fonds begrijpt dat de regering van het Afrikaanse land iets wil doen voor de boeren die schade lijden. "Ik snap wel dat er een probleem is. Men zegt dat er te veel olifanten zijn, maar eigenlijk is er te weinig ruimte. Daardoor zijn er veel conflicten tussen olifanten en met name kleine boeren. Maar daar zijn andere oplossingen voor te bedenken, niet het toestaan van de plezierjacht."

Volgens Van der Hoeven kan Botswana de overlast van de goed gedijende olifantenpopulatie het beste oplossen door samen te werken met buurlanden. "Botswana heeft zijn zaken goed op orde qua natuurbescherming, net als Zimbabwe. Maar de landen eromheen, Namibië, Angola en Zambia, kunnen wel wat meer olifanten gebruiken. Daarom hebben de landen afgesproken om een groot grensoverschrijdend natuurgebied in te richten zodat migratie van de olifanten mogelijk wordt. Het gaat erom dat olifanten vrij kunnen bewegen als er te weinig eten is."

Hekken verwijderen

Het inrichten van zo'n grensoverschrijdend park is niet van de ene op de andere dag geregeld. Van der Hoeven: "Het is een lang proces. Er komt veel politiek bij kijken. Je moet met vijf landen onderling afspreken hoe de grenzen opengaan, hoe hekken verwijderd worden, hoe je toestaat dat dieren van jouw grondgebied naar een ander grondgebied gaan. Daar wordt hard aan gewerkt maar dat duurt wat langer."

Toch zou Botswana zich op die oplossing moeten richten, vindt Van der Hoeven, ook omdat de jacht geen echte oplossing is voor de overlast. De plezierjacht levert de overheid vooral geld op. "Als je het goed zou doen, zou dat geld terecht moeten komen bij de lokale bevolking die dan gecompenseerd wordt voor de schade. Maar je kan het niet aandragen als oplossing voor het probleem van te veel olifanten, want dat gaat geen zoden aan de dijk zetten."

STER reclame