AFP

De regering van Botswana overweegt het verbod op de plezierjacht op olifanten te schrappen. Volgens de overheid brengen de dieren veel schade toe aan landbouwgewassen en lopen kleine boeren daardoor veel geld mis.

Natuurbeschermingsorganisaties schatten dat er zo'n 130.000 olifanten in het land leven. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal olifanten in heel Afrika. De regering zegt dat het aantal olifanten in Botswana veel hoger is, zo'n 230.000.

Volgens een parlementslid brengen wilde olifanten veel schade toe aan de maïsplantages in het land. Doordat de dieren de planten aanvreten, gaat in het noorden van het land zo'n driekwart van de maïsopbrengst verloren.

Droge seizoen

Onderzoekers menen dat het opheffen van het jachtverbod weinig invloed heeft op de vernieling van de maïsplanten en op de olifantenpopulatie. Zij wijzen erop dat de plezierjacht zich vooral richt op grote, volwassen mannelijke dieren en dat de meeste schade juist toegebracht wordt door jonge olifanten.

Bovendien vindt de plezierjacht grotendeels plaats in het droge seizoen, terwijl de olifanten juist in het regenseizoen de meeste schade toebrengen aan de gewassen.

De plezierjacht op olifanten werd in 2014 verboden in Botswana. De regering besloot daartoe nadat onderzoeken hadden uitgewezen dat de olifantenpopulatie in het land afnam.

STER reclame