ANP

Morgen horen de leerlingen van VMBO Maastricht voor welke vakken ze opnieuw toetsen voor het schoolexamen moeten doen. Maatschappijleer was vandaag het eerst aan de beurt: daarover bleef tot en met vanochtend veel onduidelijk voor de 354 gedupeerde leerlingen.

Eerst was er sprake van een totaaltoets, over alle stof, voor alle 354 leerlingen. Het afgelopen weekend hebben de scholieren daarvoor geblokt.

Afgeblazen

Maar maandagavond werd die totaaltoets afgeblazen voor 311 vmbo'ers. De ouders kregen daar een e-mail over. Over bleven 43 leerlingen die vandaag een deeltoets moesten maken.

Toen kwam de volgende onduidelijkheid: wat moesten ze leren? In de lesstof die de leerlingen moesten bestuderen werden gisteren in de loop van dag nog wijzigingen doorgevoerd: het aantal hoofdstukken werd veranderd ten opzichte van wat eerst was meegedeeld.

Niet op de lijst

Ook logistiek had de school de boel niet op orde: een leerling vertelt aan 1Limburg dat hem niet was verteld in welk lokaal hij zich moest melden.

Toen hem dat was uitgelegd en hij zich daar meldde, bleek zijn naam niet op de lijst te staan. Maar hij had ook geen mail gekregen dat hij de toets kon laten zitten. Voor de zekerheid heeft hij het examen maatschappijleer toch maar gemaakt.

Simpel

Overigens waren de leerlingen eensgezind: het was een makkie. "Veel meerkeuzevragen en een paar open vragen. We hebben er deze week ook nog les in gehad, dus heel moeilijk was het niet." De toets is gemaakt door het CITO.

VMBO Maastricht kwam na de examenperiode in opspraak. Bij de schoolexamens waren veel tekortkomingen, waardoor de eindexamenkandidaten helemaal niet mee hadden mogen doen aan het centraal schriftelijk eindexamen.

Iedere kandidaat had voor ten minste één vak niet alle schoolexamens afgerond. Cijfers waren niet ingevuld, toetsen niet gemaakt en stages niet afgerond.

Geen diploma

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht de gang van zaken en verklaarde de examens ongeldig. Minister Slob van Onderwijs besloot uiteindelijk de resultaten van het centraal examen voorlopig wel overeind te houden.

Hij gaf de leerlingen een half jaar de tijd voor het afmaken van het schoolexamen. Leerlingen kregen een individueel programma, om te controleren of ze de examenstof beheersen. Ook is er een zomerschool ingericht waarin leerlingen worden bijgespijkerd.

STER reclame