Kabinet wil plaatsen spiraaltje in abortuskliniek vergoeden

Aangepast
Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ANP

Het kabinet heeft een nota met daarin de agenda voor de komende jaren voor medisch-ethische onderwerpen naar de Tweede Kamer verstuurd. Opvallend daarin is het voornemen van CDA-minister De Jonge (Volksgezondheid) om het aantal herhaalde abortussen terug te dringen door het vergoeden van het plaatsen van duurzame anticonceptiemiddelen, zoals het spiraaltje, in abortusklinieken.

De nota laat zien hoe het kabinet de komende jaren wil omgaan met vraagstukken rond het begin van het leven, het einde van het leven en medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het terugdringen van het aantal mensen dat herhaaldelijk abortus ondergaat, is een uitdrukkelijke wens van de ChristenUnie.

"Het lage abortuscijfer neemt niet weg dat het beter kan", schrijft De Jonge. Een derde van de behandelde vrouwen heeft al eerder een abortus ondergaan. "De kern van het probleem bij een groot aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen is het ontbreken van adequate anticonceptie." De plaatsing van een spiraaltje door een huisarts is al gratis.

Voltooid leven

In de nota staat ook dat het onderzoek naar de behoefte aan stervenshulp bij voltooid leven eind volgend jaar is afgerond. In de formatie bleek het onderwerp voltooid leven een van de moeilijkste thema's. In het regeerakkoord werd afgesproken dat er een onderzoek komt naar de behoefte aan deze vorm van euthanasie en naar de redenen om niet verder te willen leven. Met de nota wordt een stap in die richting gezet.

Lars Geerts
@LarsNos
Meest omstreden onderwerp in deze coalitie. 32 pagina's. Wordt op de laatste dag voor het kamerreces op vrijdagavond 17.45 uur over de schutting gegooid. https://t.co/Ux4HwGYFiQ
8 maanden geleden

D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil hulp voor mensen met een stervenswens graag zo snel mogelijk regelen, maar prijst zich gelukkig dat het onderzoek nog in de eerste helft van de kabinetsperiode wordt afgerond, zoals ook was afgesproken.

"Het is zeer waardevol dat het kabinet deze stap nu zet", zegt Dijkstra. "Het moet eind volgend jaar antwoord geven op elementaire vragen waardoor we duidelijkheid krijgen over omvang, leeftijd en wensen van deze doelgroep." Nederland is voor zover bekend het enige land ter wereld waar een onderzoek loopt naar voltooid leven.

Ook ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is tevreden dat het kabinet een vervolg heeft gegeven aan de afspraken uit het regeerakkoord. "ChristenUnie is blij dat het kabinet behoedzaam te werk gaat op onderwerpen waar die behoedzaamheid ook nodig is, en het gesprek over medische ethiek met de samenleving wil aangaan."

Initiatiefwet

Dijkstra liet eind vorig jaar weten graag een initiatiefwet in te dienen over voltooid leven. De wet moet het mogelijk maken dat ouderen euthanasie kunnen krijgen, ook als ze nog gezond zijn. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers zei dat het "onverstandig" zou zijn haast te maken met het onderzoek. Hij noemde euthanasie bij voltooid leven eerder levensgevaarlijk.

Mocht het onderzoek uitwijzen dat er onder ouderen behoefte is aan stervenshulp bij voltooid leven, zal er niet meteen een wet komen. Volgens het kabinet moet onder meer eerst een maatschappelijk debat worden gevoerd. Op die manier zou het besluit het einde van de kabinetsperiode niet halen.

De betrokken partijen gaan maandag opnieuw met elkaar om de tafel. De nota Medische Ethiek wordt komend najaar in de Tweede Kamer besproken.

STER Reclame