ANP

De wietproef wordt de komende vier jaar in zes tot tien gemeenten uitgevoerd. Dat heeft het kabinet besloten. Dit zijn veel minder gemeenten dan er volgens het advies van de commissie-Knottnerus nodig zijn voor een betrouwbare uitkomst.

Toch verwachten de verantwoordelijke ministers Grapperhaus en Bruins dat dit een volwaardig experiment is dat bruikbare resultaten oplevert. "Ik ga ervan uit dat de proef zo gezien wordt", zegt Bruins. Volgens Grapperhaus volgt het kabinet wel degelijk het advies van de commissie-Knottnerus op. "Er wordt gewerkt met meerdere telers en met veel variëteit in de wiet."

Het aantal 'wiet-gemeenten' blijft dus op zes tot tien staan. Wel worden daar zes tot tien 'controle-gemeenten' aan toegevoegd, zegt Grapperhaus. In die gemeenten verandert er eigenlijk niets, wel wordt de wietteelt en handel zoals die nu plaatsvindt extra goed in de gaten gehouden.

Niet illegaal

In de proef zijn de teelt van wiet en de handel met coffeeshops in de deelnemende gemeenten niet illegaal. Doel is om te onderzoeken of deze regulering door de overheid tot gevolg heeft dat de criminaliteit daalt en de volksgezondheid verbetert. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken in het regeerakkoord af dat de proef in zes tot tien gemeenten gaat plaatsvinden.

Maar de onafhankelijke onderzoekscommissie-Knottnerus adviseerde eind juni om de proef uit te breiden tot meer dan tien gemeenten, die ook nog flink van elkaar verschillen. De uitkomsten zouden anders niet bruikbaar zijn om iets te zeggen over de effecten van wietregulering in heel Nederland.

Verder moet volgens de commissie met veel verschillende soorten wiet en hasj worden geëxperimenteerd, zonder een grens te stellen aan de sterkte. De commissie is het ook niet eens met het besluit van het kabinet om sowieso de gelegaliseerde wietketen na vier jaar weer af te breken, ongeacht het resultaat.

Gevarieerder, niet groter

Het kabinet neemt het deel van het advies om de proef grootschaliger op te zetten dus niet over, wel wordt hij gevarieerder opgezet. En aan het eind van de vier jaar komt er een evaluatie waarna de wietproef met twee jaar kan worden verlengd. Gisteren werd al duidelijk dat de coalitiepartijen CDA en ChristenUnie heel anders over de wietproef denken dan VVD en D66. Zij hebben dus toch een compromis kunnen bereiken.

Welke gemeenten er gaan meedoen wordt in het najaar besloten. Bij de uitvoering worden ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd betrokken.

Wiet wordt nu legaal verkocht in coffeeshops, maar de teelt ervan is illegaal. We leggen het uit in deze video:

Waarom is staatswiet nodig?

STER reclame