Aanpak wietexperimenten: coalitiepartijen lijnrecht tegenover elkaar

Het wietexperiment leidt opnieuw tot verdeeldheid binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De christelijke partijen CDA en ChristenUnie staan lijnrecht tegenover de liberale partijen VVD en D66.

De vier partijen discussiëren over hoe om te gaan met het advies van de onafhankelijke commissie-Knottnerus. Die bracht een rapport uit over hoe het experiment wetenschappelijk verantwoord kan worden opgezet.

CDA en ChristenUnie zijn er niet blij mee dat de commissie heeft geadviseerd om het experiment in veel meer dan de beoogde zes tot tien gemeenten te houden. Ook zijn de twee partijen bang dat het experiment vanzelf leidt tot het vrijgeven van softdrugs in heel Nederland. En de partijen wáren al geen echte voorstanders van het experiment.

Deugdelijk experiment

VVD en D66 willen vooral dat het experiment bruikbare wetenschappelijke resultaten oplevert die iets zeggen over de volksgezondheid en stijging of daling van de criminaliteit. "Wij willen een deugdelijk experiment dat kans van slagen heeft, zodat je er ook iets mee kunt straks", zegt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff.

Fervent voorstander D66 houdt de andere partijen aan de afspraak uit het regeerakkoord. "We hebben als coalitie afgesproken dat er experimenten komen en nu ligt er een advies over hoe je dat geslaagd kunt uitvoeren", zegt partijleider Pechtold. Ook hij wijst op het belang van bruikbare resultaten. "Of je voor of tegen bent: als je argumenten wilt dan moet je het goed doen."

Overtuiging

Volgens de commissie levert het wietexperiment geen bruikbare resultaten op als er maar zes tot tien gemeenten meedoen, zoals in het regeerakkoord staat. De gemeenten die deelnemen moeten flink van elkaar verschillen. En er moet volgens de commissie met veel verschillende soorten wiet en hasj worden geëxperimenteerd, zonder een grens te stellen aan de sterkte.

Verder is de commissie het niet eens met het besluit van het kabinet om sowieso de gelegaliseerde wietketen na vier jaar weer af te breken, ongeacht het resultaat. Een groot deel van deze adviezen gaat in tegen de overtuiging van CDA en ChristenUnie.

Deskundigen

In de commissie-Knottnerus zitten deskundigen op het gebied van volksgezondheid, verslaving, toezicht en handhaving, lokaal bestuur, criminologie en recht. Met het experiment wordt gedurende vier jaar wetenschappelijk onderzocht of het reguleren van wiet tot minder maatschappelijke problemen kan leiden.

De ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Bruins van Medische Zorg moeten volgende week namens het kabinet een voorstel doen aan de Tweede Kamer over hoe het wietexperiment eruit gaat zien.

STER reclame