NOS Nieuws

Een polsbandje om complicaties bij patiënten te voorkomen

Artsen en verpleegkundigen in het Radboudumc in Nijmegen gaan met speciale software en een computertje proberen om ernstige complicaties in de kiem te smoren. Vitale functies bij patiënten zullen er continu mee in de gaten worden gehouden.

Het ziekenhuis hoort daarmee wereldwijd tot de koplopers op dit gebied. Het systeem is nu ingevoerd op de afdelingen Interne Geneeskunde en Heelkunde.

Vorig jaar gaf het ziekenhuis aan zestig patiënten een kastje om de pols dat permanent vijf vitale functies meet: bloeddruk, temperatuur, hartritme, ademhalingsfrequentie en zuurstofopname in het bloed. Bij elke onregelmatigheid slaat de polscomputer alarm. Normaal worden die vitale functies driemaal daags door verpleegkundigen gemeten.

Door het apparaatje te koppelen aan de nieuwe software, ontstaat een beeld van de trend van de vitale functies. Artsen en verpleegkundigen krijgen op grond daarvan een score die het mogelijk maakt vroegtijdig in te grijpen bij ernstige complicaties.

Eerder behandelen

Tot nu toe kost het artsen en verpleegkundigen veel tijd om alle metingen die door de polscomputer worden gedaan te beoordelen en in hun onderlinge samenhang te bekijken. De nieuwe software gaat dat nu overnemen. Die gaat alle informatie analyseren en berekent op basis daarvan een risicoscore.

Die score geeft aan of een patiënt vooruitgaat, stabiel blijft of achteruitgaat. Bovendien maakt de score het mogelijk om het verdere verloop van de ziekte van een patiënt te voorspellen. Het systeem kan een alarm afgeven nog vóór de gezondheidstoestand van een patiënt daadwerkelijk verslechtert. En dat betekent dus dat er eerder gestart kan worden met een behandeling.

Vooral bij ernstige complicaties als een bloedvergiftiging of een longembolie kan dat mensenlevens schelen. Of, in minder ernstige gevallen, extra opnameduur voor patiënten, opname op de intensive care of reanimatie voorkomen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl